Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-03-1999 ]

ΠΟΛ.1072/18.3.1999 Ορθή επανάληψη τιμών ορισμένων γεωργικών προϊόντων των πινάκων προσδιορισμού καθαρού γεωργικού εισοδήματος, οικονομικού έτους 1999

(Ορθή επανάληψη τιμών ορισμένων γεωργικών προϊόντων των πινάκων προσδιορισμού καθαρού γεωργικού εισοδήματος, οικονομικού έτους 1999 )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 18 Μαρτίου 1999
Αρ.Πρωτ.:1029516/476/Α΄0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12)
ΤΜΗΜΑ Α΄
ΠΟΛ.: 1072

ΘΕΜΑ: Ορθή επανάληψη τιμών ορισμένων γεωργικών προϊόντων των πινάκων προσδιορισμού καθαρού γεωργικού εισοδήματος, οικονομικού έτους 1999.

Σε συνέχεια της υπ' αριθ. 1026457/398/Α0012/απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εγκρίθηκαν οι πίνακες του καθαρού γεωργικού εισοδήματος οικονομικού έτους 1999, διευκρινίζουμε ότι, λόγω τεχνικού προβλήματος, δεν εκτυπώθηκαν τιμές (στους κ.α. 172 "Υλοτομία τεχνικής ξυλείας ανά κυβικό μέτρο", 211 "Αλιεύματα αλιευτικών σκαφών μέχρι 10 κόρους ολικής χωρητικότητας" και 212 "Αλιεύματα από τράτες μέχρι 10 κόρους ολικής χωρητικότητας") ή τυπώθηκαν λανθασμένες τιμές σε ορισμένα γεωργικά προϊόντα των πινάκων αυτών.
Επισημαίνεται ότι οι νέες αυτές τιμές προσδιορισμού του γεωργικού εισοδήματος, συγκρινόμενες με τις αντίστοιχες περσινές, εμφανίζουν τη γενική αύξηση ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%).
Σας επισυνάπτουμε πίνακες για όλους τους Νομούς της χώρας με τις ορθά αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων αυτών.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο