Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-07-2014 ]

Αρ. πρωτ.: 55356/22.7.2014 Συμπλήρωση του Ν. 3226/2004 «Παροχή Νομικής Βοήθειας σε Πολίτες Χαμηλού Εισοδήματος και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει

(Συμπλήρωση του Ν. 3226/2004 «Παροχή Νομικής Βοήθειας σε Πολίτες Χαμηλού Εισοδήματος και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα 22-7-2014
Αρ. Πρωτ.: 55356

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ και ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ : Οικονομικής Διαχ/σης

Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 96 - Τ.Κ 11527
Πληροφορίες : Νικ. Κοντογιώργης
Τηλέφωνο : 210 77 67 579 - Fax: 210 77 67 373

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση του Ν. 3226/2004 «Παροχή Νομικής Βοήθειας σε Πολίτες Χαμηλού Εισοδήματος και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

Σας γνωρίζουμε ότι με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4274/2014 (ΦΕΚ 147Α), «Ρυθμίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις», συμπληρώνεται ο Ν. 3226/2004 «Παροχή Νομικής Βοήθειας σε Πολίτες Χαμηλού Εισοδήματος και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας, γα την πιστή τήρηση των παραπάνω διατάξεων και ειδικότερα γα τις ενέργειές σας ως προς την έκδοση του αναφερόμενου ειδικού γραμματίου όπως αυτό ορίζεται στο προστεθέν εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν.3226/2004.


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ν. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος
Αλ. Ιακωβίδης


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο