Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-07-2014 ]

Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Σ22/3/22.7.2014 Λειτουργία νέων ανακεφαλαιωτικών κέντρων για χορήγηση Βεβαίωσης Χρόνου Ασφάλισης πριν την συνταξιοδότηση

(Λειτουργία νέων ανακεφαλαιωτικών κέντρων για χορήγηση Βεβαίωσης Χρόνου Ασφάλισης πριν την συνταξιοδότηση)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα, 22 / 7 / 2014
Αριθ. Πρωτ.Σ22/3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΠΑΡΟΧΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ: ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΒΑΡΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Πληροφορίες : Μ. Πολυχρονοπούλου
Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8
10241  Αθήνα
Τηλέφωνα: 2105215280-1
Fax: 2105228747
2105223228
email: [email protected]
[email protected]

ΓΕΝ. ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ: « Λειτουργία νέων ανακεφαλαιωτικών κέντρων για χορήγηση Βεβαίωσης Χρόνου Ασφάλισης πριν την συνταξιοδότηση »


Σχετ: Η εγκύκλιο 1/13, το Γ.Ε. Σ22/2/20.3.2014

Με την σχετική εγκύκλιο 1/13 ΙΚΑ–ΕΤΑΜ, δόθηκαν οδηγίες για τις προϋποθέσεις και την διαδικασία χορήγησης της Βεβαίωσης Χρόνου Ασφάλισης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3846/2010 καθώς και τις λεπτομέρειες εφαρμογής της, όπως καθορίστηκαν με την Φ. 10035/6605/378/30.12.2011 (ΦΕΚ. 417 τ.Β΄/23-2-2012) απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Ως γνωστόν, με την ως άνω Υπουργική Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με τις Φ. 10035/15305/1095/20.7.2012 (ΦΕΚ.2232 τ.Β΄/1-8-2012), και Φ. 10035/23466/1656/8.11.2012 (ΦΕΚ.3045 τ.Β΄/16-11-2012) Υπουργικές Αποφάσεις, και ισχύει σήμερα, ανατέθηκε στους Διευθυντές των Υποκαταστημάτων που απονέμουν συντάξεις, και των Τοπικών Υποκαταστημάτων Αγίας Παρασκευής, Γλυφάδας, Αιγάλεω, Κορωπίου, Σπάρτης, Κατερίνης, Λαυρίου, Βέροιας, Νάουσας, Κορίνθου Σερρών, Ηγουμενίτσας, Πολύγυρου, Νίκαιας, Άρτας, Γιαννιτσών, Δραπετσώνας, Πρέβεζας, Ευόσμου, Περάματος, Νεάπολης Θεσσαλονίκης, Σάμου και Σύρου, η αρμοδιότητα χορήγησης βεβαιώσεων χρόνου ασφάλισης.

Από 9/1/2013, τέθηκαν σε παραγωγική διαδικασία χορήγησης βεβαιώσεων χρόνου ασφάλισης (προσυνταξιοδοτικών βεβαιώσεων) τα Υποκαταστήματα που απονέμουν συντάξεις, και τα Τοπικά Υποκαταστήματα Αιγάλεω, Κορωπίου, Σπάρτης, Κατερίνης, Λαυρίου, Βέροιας και Νάουσας. Για τους ασφαλισμένους που ανήκουν στα Υποκαταστήματα Αγ. Παρασκευής και Γλυφάδας αρμόδια υπηρεσία για εξέταση και χορήγηση Βεβαίωσης Χρόνου Ασφάλισης είναι η Υποδιεύθυνση Ανακεφαλαίωσης του Περιφερειακού Υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Απονομής Συντάξεων (ΚΑΝ).

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης του προσωπικού και την εγκατάσταση του σχετικού λογισμικού θα τεθούν σε παραγωγική διαδικασία από 8/9/2014 τα κέντρα ανακεφαλαίωσης στα Τμήματα Μητρώου των παρακάτω Υποκαταστημάτων:

1. Ηγουμενίτσας, 
2. Άρτας 
3. Πρέβεζας, 
4. Πολύγυρου, 
5. Γιαννιτσών,
6. Ευόσμου,
7. Νεάπολης,
8. Νίκαιας,
9. Δραπετσώνας,
10. Περάματος,
11. Σάμου,
12. Ερμούπολης (Σύρου)

Επομένως, οι ασφαλισμένοι που επιθυμούν να προσδιοριστεί ο χρόνος ασφάλισής τους μπορούν δύο έτη πριν από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας τους για συνταξιοδότηση, να απευθύνονται για χορήγηση σχετικής Βεβαίωσης στο Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας τους, και σε περίπτωση που αυτό δεν είναι αρμόδιο για την εξέταση του αιτήματος, θα διαβιβάζεται στο κατά τόπο αρμόδιο.

Η Διοίκηση του Ιδρύματος, στο πλαίσιο επιτάχυνσης των απονομών συντάξεων και της αποτελεσματικότερης εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων του Ιδρύματος που υπαγορεύεται από την ανάγκη εξασφάλισης της γνώσης του χρόνου ασφάλισής τους, για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους ιδίως μετά τις πρόσφατες μεταβολές της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, θα επεκτείνει την αρμοδιότητα χορήγησης Βεβαίωσης Χρόνου Ασφάλισης, σταδιακά σε περισσότερες Μονάδες, παράλληλα με το σχέδιο οργανωτικής αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών του ΙΚΑ, που υλοποιείται με τη συνένωση των Μονάδων και επιτρέπει την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.

Οι Διευθυντές των ανωτέρω Υποκαταστημάτων, παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν, για την εύρυθμη λειτουργία των ανακεφαλαιωτικών κέντρων.Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΓΡΑΜ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο