Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-02-1999 ]

ΠΟΛ.1061/26.2.1999 Εναρξη εργασιών σε αλλοδαπά Φυσικά Πρόσωπα

(Εναρξη εργασιών σε αλλοδαπά Φυσικά Πρόσωπα )

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αθήνα 26 Φεβρουαρίου 1999
Αριθμ. Πρωτ.:1022118/520/ΔΜ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΜΗΜΑ: Β'
ΠΟΛ.: 1061

ΘΕΜΑ. Έναρξη εργασιών σε αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα

Με αφορμή την υποβολή ερωτημάτων, σχετικά με τη δυνατότητα ή μη υποβολής δήλωσης έναρξης εργασιών από αλλοδαπά Φυσικά Πρόσωπα, σας πληροφορούμε τα εξής. Με τις διατάξεις της παρ. 1δ' του άρθρου 73 του Ν.2676/1999 "Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις",
προβλέπεται ότι η ισχύς του εγγράφου πιστοποίησης της παρ. 3 του άρθρου 2 του Π.Δ.358/1997, καθώς και της Λευκής Κάρτας, παρατείνεται έως τις 30 Απριλίου 1999.

Υστερα από τ' ανωτέρω, τα αλλοδαπά Φυσικά Πρόσωπα που είναι εφοδιασμένα με τα προαναφερόμενα έγγραφα δύνανται να υποβάλουν, μέχρι τις 30 Απριλίου 1999, δήλωση έναρξης εργασιών στην αρμόδια ΔΟΥ, προκειμένου να τους χορηγηθεί η σχετική βεβαίωση έναρξης, εφόσον βέβαια συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις που αναφέρονται στην υπ' αριθ. 1068526/2620/ΔΜ/ΑΥΟ και εφόσον εφαρμόζονται οι περιορισμοί που τίθενται στην υπ' αριθ. 1045170/1691/διαταγή.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο