Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-07-2014 ]

ΠΟΛ.1155/27.5.2014 Εισηγήσεις των Κτηματικών Υπηρεσιών προς τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις για παραχωρήσεις χώρων Αιγιαλού - Παραλίας

(Εισηγήσεις των Κτηματικών Υπηρεσιών προς τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις για παραχωρήσεις χώρων Αιγιαλού - Παραλίας)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 27 Μαΐου 2014
Δ10Β Οικ.3187/ΕΞ2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ.Π. και Ε.Κ.
Δ/ΝΣΗ Δ10 ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ B΄ ΑΙΓΙΑΛΟΥ - ΠΑΡΑΛΙΑΣ

Κολωνού 2 κ΄ Πειραιώς
10437 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφ.: Β. Λυμπερόπουλος
Τηλ. : 210-5233283
FΑX : 210-5237417

ΠΟΛ 1155/2014

ΘΕΜΑ: Εισηγήσεις των Κτηματικών Υπηρεσιών προς τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις για παραχωρήσεις χώρων Αιγιαλού - Παραλίας.


Με αφορμή το γεγονός ότι η Υπηρεσία μας συχνά γίνεται αποδέκτης ερωτημάτων τόσο από Κτηματικές Υπηρεσίες όσο και από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις που εμπλέκονται στη διαδικασία έκδοσης αποφάσεων παραχώρησης χώρων αιγιαλού – παραλίας, αναφορικά με το ότι οι αρμόδιες Κτηματικές Υπηρεσίες διαβιβάζουν τους σχετικούς φακέλους χωρίς την εισήγησή τους, επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 9 του Π.Δ.551/1988 (ΦΕΚ 259 Α΄), οι Προϊστάμενοι των Κτηματικών Υπηρεσιών είναι αρμόδιοι εισηγητές στους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (ΓΓΑΔ) για διοικητικές πράξεις σχετικές με την κτήση εμπράγματων δικαιωμάτων από το Δημόσιο όπως, εν προκειμένω, είναι και οι εν λόγω αποφάσεις.

Κατόπιν τούτου και για την αποφυγή άσκοπων καθυστερήσεων, όταν κατατίθενται στις Υπηρεσίες σας αιτήσεις ενδιαφερόμενων φορέων για παραχώρηση αιγιαλού - παραλίας, για εκτέλεση έργων που εμπίπτουν στην παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.2971/2001 θα πρέπει να συλλέξετε τις απαιτούμενες γνωμοδοτήσεις της παρ.2 του ίδιου άρθρου και να αποστείλετε τον συσταθέντα φάκελο στην αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση με την εισήγησή σας για την έκδοση της απόφασης παραχώρησης, αναφέροντας και τις διατάξεις στις οποίες εμπίπτει κατά την κρίση σας το συγκεκριμένο έργο.

Επισημαίνεται ότι, πριν την αποστολή του φακέλου για τη συγκέντρωση των γνωμοδοτήσεων του αρθ. 14 στις αρμόδιες υπηρεσίες, θα πρέπει η Υπηρεσία σας να εξετάσει αν το αιτούμενο έργο εμπίπτει στους σκοπούς του άρθ. 14 (παρ. 1) και σε αρνητική περίπτωση να απαντά στον αιτούντα και να μην επιφορτίζονται οι υπηρεσίες άσκοπα, καλούμενες να γνωμοδοτήσουν για έργο που δεν προβλέπεται να παραχωρηθεί αιγιαλός – κοινόχρηστη παραλία.

Ομοίως, οι περιπτώσεις του άρθ. 12 του Ν.2971/2001 διαβιβάζονται στον ΓΓΑΔ με σχετική εισήγηση των Κτηματικών Υπηρεσιών.


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ


Ο Γενικός Δ/ντής
Κ. Μασούρας


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο