Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-07-2014 ]

Αρ. πρωτ.: Δ12A 1084609 ΕΞ 2.6.2014 Φορολόγηση εισοδήματος που αποκτούν αιρετοί των ΟΤΑ για τη χρήση 2013

(Φορολόγηση εισοδήματος που αποκτούν αιρετοί των ΟΤΑ για τη χρήση 2013)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 2 Ιουνίου 2014
Αρ. Πρωτ.: Δ12A 1084609 ΕΞ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙKΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Τ.Κ. : 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Μ. Φίλιππα,
Τηλέφωνο : 210 3375317, 318
FAX : 210 3375001

ΘΕΜΑ: «Φορολόγηση εισοδήματος που αποκτούν αιρετοί των ΟΤΑ για τη χρήση 2013.»

Σχετ.: Το 10086/9-5-2014 έγγραφό σας.

Σε απάντηση του ανωτέρου σχετικού εγγράφου σας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 5 του ν.3842/2010 καταργήθηκαν οι διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 13 του ν.2238/1994. Ειδικότερα, καταργήθηκε η αυτοτελής φορολόγηση με συντελεστή 20%, των πάσης φύσεως παροχών που χορηγούνται στα πρόσωπα που εκλέγονται για τον πρώτο και δεύτερο βαθμό της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η παραπάνω αυτοτελής φορολόγηση καταργήθηκε για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2010 και μετά (περ.α’ παρ.1 άρθρου 92 του ν.3842/2010).

2. Όπως έχει γίνει δεκτό με τις 2023000/2460/0022/7.4.1995 και 1016148/327/Α0012/15.2.1996 διαταγές μας, τα παραπάνω ποσά που καταβάλλονται στα αιρετά όργανα των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, εντάσσονται στη Ζ’ κατηγορία εισοδήματος, από ελευθέρια επαγγέλματα. Συνεπώς, κατά την καταβολή των ποσών αυτών κατά τη χρήση 2013 διενεργείται παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 58 του ν.2238/1994.

3. Περαιτέρω, οι μισθοί που καταβλήθηκαν σε δημοσίους υπάλληλους τη χρήση 2013 λόγω της οργανικής τους θέσης στο Δημόσιο, εντάσσονται στη ΣΤ’ κατηγορία εισοδήματος, από μισθωτές υπηρεσίες. Η δε παρακράτηση φόρου διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 57 του ν.2238/1994.

4. Κατόπιν των ανωτέρω προκύπτει ότι, για τη χρήση 2013 οι πάσης φύσεως παροχές των προσώπων που εκλέγονται για τον πρώτο και δεύτερο βαθμό της τοπικής αυτοδιοίκησης, συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων κίνησης που έχουν περιοδικό χαρακτήρα (δηλαδή συγκεντρώνουν τα εννοιολογικά στοιχεία του εισοδήματος), εντάσσονται στη Ζ’ κατηγορία εισοδήματος, από ελευθέρια επαγγέλματα και διενεργείται παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 58 του ν.2238/1994. Αντίθετα, στην περίπτωση που τα εν λόγω πρόσωπα επιλέξουν την αμοιβή της οργανικής τους θέσης που κατέχουν στο Δημόσιο (αντί της αντιμισθίας), τότε αποκτούν εισόδημα της ΣΤ’ κατηγορίας, από μισθωτές υπηρεσίες και διενεργείται παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 57 του ν.2238/1994.

5. Επίσης σας γνωρίζουμε ότι για τη χρήση 2014 οι αμοιβές που λαμβάνουν Δήμαρχοι και Αντιδήμαρχοι θα φορολογηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α) (σχετ. το αριθμ. Δ12A 1072191 ΕΞ 8.5.2014 έγγραφό μας).


Η ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Χ. ΜΑΥΡΙΔΟΥ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο