Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-02-1999 ]

ΠΟΛ.1059/25.2.1999 Δυνατότητα έκδοσης Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών (ΑΠΥ) από φορολογική ταμειακή μηχανή για επιχειρήσεις εκμετάλλευσης βουλκανιζατέρ

(Δυνατότητα έκδοσης Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών (ΑΠΥ) από φορολογική ταμειακή μηχανή για επιχειρήσεις εκμετάλλευσης βουλκανιζατέρ)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αθήνα 25 Φεβρουαρίου 1999
Αριθ.Πρωτ.:1139725/932/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α - Β

ΠΟΛ.:1059

ΘΕΜΑ: Δυνατότητα έκδοσης απόδειξης παροχής υπηρεσιών (Α.Π.Υ.) από φορολογική ταμειακή μηχανή για επιχειρήσεις εκμετάλλευσης Βουλκανιζατέρ.

Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα επιτηδευματιών, σχετικά με το αναφερόμενο θέμα, διευκρινίζουμε τα εξής.


1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. 1 της παρ. 5 του άρθρου 10 του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992) "Ο επιτηδευματίας ...... που διατηρεί επιχείρηση (συνεργείο) επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων ......, τηρεί βιβλίο εισερχομένων".

2. Στην έννοια του συνεργείου επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, κατά πάγια θέση της Διοίκησης, εμπίπτει και κάθε επιχείρηση ή κλάδος επιχείρησης που πραγματοποιεί εργασίες επισκευής, αντικατάστασης, συντήρησης ...... επί μηχανών, ελαστικών ...... αυτοκινήτου.

3. Εξάλλου, στο άρθρο 13, παρ. 2 του ΚΒΣ, ορίζονται, μεταξύ άλλων, ότι: "στην Απόδειξη Λιανικής Πώλησης ή Παροχής Υπηρεσιών αναγράφεται κατά συντελεστή ΦΠΑ και η αξία της πώλησης ή το ποσό της αμοιβής, καθώς και το είδος των παρεχομένων υπηρεσιών επί των Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών (ΑΠΥ) που εκδίδουν όσοι τηρούν πρόσθετα βιβλία της παρ. 5 του άρθρου 10.
Οι επιτηδευματίες της παρ. 5 του άρθρου 10 του Κώδικα αυτού ...... στις εκδιδόμενες αποδείξεις αναγράφουν το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του πελάτη, το ποσό της αμοιβής αριθμητικώς, καθώς και ολογράφως, όταν αυτή εκδίδεται χειρόγραφη. Οι επιτηδευματίες αυτοί εκδίδουν την ίδια απόδειξη και όταν παρέχουν υπηρεσίες για επαγγελματική εξυπηρέτηση του πελάτη, οπότε αναγράφουν σ' αυτή το επάγγελμα και τον ΑΦΜ του".

4. Περαιτέρω, σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθ. 1014655/185/(ΦΕΚ 128/Β') ΑΥΟ, από την υποχρέωση χρήσης φ.τ.μ. εξαιρούνται οι επιτηδευματίες που παρέχουν υπηρεσίες και υποχρεούνται να τηρούν πρόσθετα βιβλία, όχι όμως και οι πωλούντες αγαθά.

5. Τέλος, η Διοίκηση, για διευκόλυνση των εκμεταλλευτών πλυντηρίων αυτοκινήτων, με την υπ' αριθ. 3/1992 εγκύκλιο (παρ. 13.2.3), δέχθηκε ότι οι εν λόγω υπόχρεοι μπορεί να εκδίδουν τις ΑΠΥ προς το κοινό με τη χρήση φ.τ.μ., οπότε δεν απαιτείται η αναγραφή του ονοματεπώνυμου, της διεύθυνσης του πελάτη και η εξειδίκευση του είδους των υπηρεσιών, με την προϋπόθεση, όμως, ότι στις περιπτώσεις αυτές θα αναγράφεται στο βιβλίο εισερχομένων και ο α/α της απόδειξης της φ.τ.μ., προκειμένου να προκύπτει η συνάφεια των εγγραφών στο πρόσθετο βιβλίο με τις εκδιδόμενες ΑΠΥ.

6. Υστερα από τα ανωτέρω και προς διευκόλυνση των συναλλαγών των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης βουλκανιζατέρ, δεδομένου ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες από τέτοιου είδους επιχειρήσεις αφορούν μικροποσά, επί πλέον δε με τη χρησιμοποίηση φ.τ.μ. μειώνεται ο φόρτος εργασίας των ΔΟΥ από τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων, παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης ΑΠΥ με τη χρήση φ.τ.μ., χωρίς να απαιτείται η αναγραφή του ονοματεπώνυμου και της διεύθυνσης του πελάτη, καθώς και η εξειδίκευση του είδους των παρεχόμενων υπηρεσιών κ.λπ. Στις περιπτώσεις αυτές, αναγκαία προϋπόθεση είναι η αναγραφή στο βιβλίο εισερχομένων και του α/α της απόδειξης της φ.τ.μ., προκειμένου να προκύπτει συνάφεια των εγγραφών στο πρόσθετο βιβλίο με τις εκδιδόμενες ΑΠΥ, επί πλέον δε στα τηρούμενα βιβλία θα καταχωρούνται, σε διαφορετικές στήλες, η αξία των
πωλούμενων αγαθών και τα ποσά από την παροχή υπηρεσίας όπως αυτά θα προκύπτουν από τον ιδιαίτερο αθροιστή της φ.τ.μ.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο