Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-02-1999 ]

ΠΟΛ.1054/18.2.1999 Εκπτωση από το συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου της αξίας της δωρεάς της επικαρπίας ή της ψιλής κυριότητας ακινήτου σε Δήμο

(Εκπτωση από το συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου της αξίας της δωρεάς της επικαρπίας ή της ψιλής κυριότητας ακινήτου σε Δήμο )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 18 Φεβρουαρίου 1999
Αρ.Πρωτ.:1140042/2223/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΆ
ΠΟΛ.: 1054

ΘΕΜΑ: Έκπτωση από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου της αξίας της δωρεάς της επικαρπίας ή της ψιλής κυριότητας ακινήτου σε Δήμο.

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα σας πληροφορούμε ότι το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με την υπ' αριθ. 764/1998 Γνωμοδότησή του, έκανε δεκτό ότι από το συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου αφαιρείται η αξία των ακινήτων που μεταβιβάζονται απ' αυτόν λόγω δωρεάς στο Δημόσιο, τους Δήμους κ.λπ., τόσο κατά πλήρη κυριότητα, όσο και κατ' επικαρπία ή κατά ψιλή κυριότητα. Την Γνωμοδότηση αυτή, που έγινε δεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομικών, σας κοινοποιούμε κατωτέρω για την εφαρμογή της στις σχετικές περιπτώσεις.3659/Αρ.Γνωμ. 764/1998
Περίληψη ερωτήματος: Εάν εκπίπτει από το συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου η αξία της δωρεάς της επικαρπίας ή της ψιλής κυριότητας ακινήτου σε Δήμο.

Ι. Το περιεχόμενο του ερωτήματος είναι το ακόλουθο:
"1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. στ' της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.2238/1994, από το συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου αφαιρείται, εκτός των άλλων, η αξία των ακινήτων που μεταβιβάζονται απ' αυτόν λόγω δωρεάς στο Δημόσιο, τους Δήμους και τις Κοινότητες του Κράτους κ.λπ. Η αξία των ακινήτων καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.1249/1982 (ΦΕΚ 43/Α') ή ύστερα από εκτίμηση που ενεργείται από τον Προϊστάμενο της ΔΟΥ, σύμφωνα με τις διατάξεις περί φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων, στις περιοχές που δεν
ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων.

2. Στις πιο πάνω διατάξεις δεν διευκρινίζεται αν στην έννοια της μεταβίβασης ακινήτων λόγω δωρεάς περιλαμβάνεται μόνο η μεταβίβαση ακινήτων κατά πλήρη κυριότητα ή και η μεταβίβαση αυτών κατ' επικαρπία ή και κατά ψιλή κυριότητα.

3. Επειδή δημιουργήθηκαν αμφιβολίες για το πιο πάνω θέμα, κατά την εξέταση ερωτήματος φορολογούμενου σχετικά με τη δωρεά της επικαρπίας ακινήτου σε Δήμο, παρακαλούμε να έχουμε τη γνώμη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, εάν στην έννοια της μεταβίβασης ακινήτων των πιο πάνω διατάξεων περιλαμβάνεται εκτός από τη μεταβίβαση της πλήρους κυριότητας και η μεταβίβαση της επικαρπίας ακινήτου ή της ψιλής κυριότητας αυτού αυτοτελώς.

4. Αποψη της Υπηρεσίας μας είναι ότι στην έννοια της μεταβίβασης ακινήτων περιλαμβάνεται η μεταβίβαση αυτών, τόσο κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, όσο και η μεταβίβαση κατ' επικαρπία ή κατά ψιλή κυριότητα αυτοτελώς".

ΙΙ. Επί του ανωτέρω ερωτήματος το ΝΣΚ (Δ' Τμήμα) γνωμοδότησε ομοφώνως ως ακολούθως:

Οι διατάξεις του άρθρου 8, παρ. 1, περ. στ' του Ν.2238/1994 ορίζουν ότι από το συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου αφαιρείται η αξία των ακινήτων που μεταβιβάζονται απ' αυτόν λόγω δωρεάς στο Δημόσιο, τους Δήμους και τις Κοινότητες του Κράτους κ.λπ. Ο σκοπός που επεδίωκε ο νομοθέτης με τις παραπάνω διατάξεις ήταν να δοθεί ένα κίνητρο σε όσους έχουν τη δυνατότητα και τη θέληση να μεταβιβάσουν ακίνητα στο Δημόσιο, τους Δήμους κ.λπ. Το κίνητρο αυτό θα πρέπει να ισχύει, όχι μόνο για τη μεταβίβαση της κυριότητας του ακινήτου, αλλά
και για τη μεταβίβαση του ακινήτου κατ' επικαρπία ή κατά ψιλή κυριότητα. Αν ο νομοθέτης ήθελε να ισχύσει το κίνητρο μόνο για την περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας και όχι της επικαρπίας ή της ψιλής κυριότητας, θα το όριζε ρητά. Κατόπιν των ανωτέρω, η απάντηση στο τιθέμενο ερώτημα είναι ότι αφαιρείται από το συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου η αξία των ακινήτων που μεταβιβάζονται απ' αυτόν λόγω δωρεάς στο Δημόσιο, τους Δήμους κ.λπ., τόσο κατά πλήρη κυριότητα, όσο και κατ' επικαρπία ή κατά ψιλή κυριότητα.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο