Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-12-2001 ]

ΠΟΛ.1373/19.12.2001 Καθορισμός τιμών σε Ευρώ, της αξίας γης σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών που δεν έχει ειδικούς όρους δόμησης,με το αντικειμενικό σύστημα.

(Καθορισμός τιμών σε Ευρώ, της αξίας γης σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών που δεν έχει ειδικούς όρους δόμησης,με το αντικειμενικό σύστημα. )

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Αριθ.1116884/5182/ΟΟΤΥ/Δ/19-12-2001

ΠΟΛ.1373/19.12.2001

Καθορισμός τιμών σε Ευρώ, της αξίας γης σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών που δεν έχει ειδικούς όρους δόμησης,με το αντικειμενικό σύστημα.    
    

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ


  Εχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 1249/1982 (ΦΕΚ 43 Α`) και του άρθρου 14 του Ν. 1473/1984 (ΦΕΚ 127 Α`).

  2. Τις ιδιαιτερότητες της γης εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών, που δεν έχει ειδικούς όρους δόμησης όπως χρήση (αγροτική, βοσκότοπος, δασική κ.λ.π.) οικοδομική εκμετάλλευση, θέση, (εντός Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, πρόσωπο σε Εθνική, Επαρχιακή, Κοινοτική οδό), απόσταση από θάλασσα, αρτιότητα, απαλλοτρίωση κ.λ.π.

  3. Την ανάγκη εφαρμογής, κατά τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων των σχετικών με το αντικειμενικό σύστημα διατάξεων ενιαία.

  4. Την απόφασή μας με αρ.Πρ. 1144814/26361/1998, ΠΟΛ.131030.12.1998, ΦΕΚ. 1328/8/98, σχετικά με τον προσδιορισμό της αξίας γης εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών που δεν έχει ειδικούς όρους δόμησης, με το σύστημα
αντικειμενικού προσδιορισμού, όπως αυτές ισχύουν σήμερα.

  5. Τις αποφάσεις μας με αρ. πρ. 11007356/5685/ΔΟΟΤΥ/ 16.11.99 ΠΟΛ.1219/16.11.1999, (ΦΕΚ.2081/Β/26.11.99), 1107357/ 5686/ΔΟΟΤΥ/16.11.99 ΠΟΛ.1220/16.11.1999, (ΦΕΚ. 2082/Β/26.11.99), 1121210/6271/ΔΤΥ/27.12.99 (ΦΕΚ.
2260/Β/ 31.12.99), όπως ισχύουν.

  6. Τις διατάξεις του Ν. 2842/2000 σχετικά με την εισαγωγή του ΕΥΡΩ, ως κοινής νομισματικής μονάδας.

  7. Την αρ. πρ. 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 (ΦΕΚ 1485 τ.Β/31.10.2001) απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών "Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών".

  8. Το γεγονός ότι δεν δημιουργείται δαπάνη για τον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:


            
  1. Για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας γης σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών που δεν έχει ειδικούς όρους δόμησης με το αντικειμενικό σύστημα, εφαρμόζονται τιμές εκκίνησης όπως στους
συνημμένους πίνακες.

  2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα αρχίσει να ισχύει από τις 1.1.2002.

                       Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2001

                            Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
                          ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο