Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-06-2014 ]

Αριθ. πρωτ.: Δ12Α 1088596 ΕΞ 11.6.2014 Φορολογική μεταχείριση εργασιών ανακαίνισης σε ακίνητο που έχει δωρεάν παραχωρηθεί

(Φορολογική μεταχείριση εργασιών ανακαίνισης σε ακίνητο που έχει δωρεάν παραχωρηθεί)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 11 Ιουνίου 2014
Αριθ. Πρωτ: Δ12Α 1088596 ΕΞ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 210 3375317-8
ΦΑΞ: 210 3375001

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση εργασιών ανακαίνισης σε ακίνητο που έχει δωρεάν παραχωρηθεί.

Σχετ: Το υπ’ αριθμ 17691/29-4-2014 έγγραφό σας.

Σχετικά με όσα αναφέρονται στο ανωτέρω έγγραφό σας, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4172/2013, ως εισόδημα από ακίνητη περιουσία θεωρείται, μεταξύ άλλων, το εισόδημα που προκύπτει από τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης γης και ακινήτων. Το εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση τεκμαίρεται ότι συνίσταται στο τρία τοις εκατό (3%) της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.

Όσον αφορά τα θέματα που αφορούν στην υπεραξία από ανέγερση κτίσματος από τον μισθωτή σε έδαφος κυριότητας τρίτου (δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 41 του ν. 4172/2013) καθώς και την εισφορά ακίνητης περιουσίας για την κάλυψη ή αύξηση κεφαλαίου ρυθμίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 41 και 67Α του ν. 4172/2013, όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με το ν. 4254/2014, οι οποίες κοινοποιήθηκαν με την ΠΟΛ.1122/28.4.2014 διαταγή του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων. Ειδικά για τον χρόνο απόδοσης του φόρου υπεραξίας του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 41, αυτός θα καθορισθεί με την έκδοση απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (παρ. 6 άρθρου 67Α).Ο Δ/ντής α/α
Αργυρώ ΓράψαΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο