Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-06-2014 ]

Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Γ99/1/119/10.6.2014 Ορθή κοινοποίηση του σχεδίου εντύπου Κ5 που αφορά την συναλλαγή πληρωμής παραβόλου Κ.Ε.Π.Α.

(Ορθή κοινοποίηση του σχεδίου εντύπου Κ5 που αφορά την συναλλαγή πληρωμής παραβόλου Κ.Ε.Π.Α.)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα 10/06/2014
Αριθμ. Πρωτ.: Γ99/1/119

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ : ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
102 41 Αθήνα
Αριθ. τηλ. : 210 52 15 254
FAX : 210 52 23 228
E – mail : [email protected]

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ : Ορθή κοινοποίηση του σχεδίου εντύπου Κ5 που αφορά την συναλλαγή πληρωμής παραβόλου Κ.Ε.Π.Α..


ΣΧΕΤ. : Γ99/1/60/21.3.2014 Γενικό Έγγραφο της Διεύθυνσης Ασφάλισης-Εσόδων.

Σε συνέχεια του με αριθμ. Γ99/1/60/21.3.2014 Γενικού Εγγράφου της Διεύθυνσης Ασφάλισης – Εσόδων «Διευκρινιστικές οδηγίες σχετικά με την διαχείριση προβλημάτων που ανέκυψαν από την διακοπή λειτουργίας των ταμειακών υπηρεσιών των Παραρτημάτων του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.», σας αποστέλλουμε σε αντικατάσταση - ορθώς επανακοινοποιούμενο - το σχέδιο εντύπου Κ5 που αφορά την συναλλαγή πληρωμής παραβόλου Κ.Ε.Π.Α..

Τέλος, κατά τα λοιπά ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί με το ανωτέρω σχετικό Γενικό Έγγραφο της Διοίκησης Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ..Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΑΓΡΟΤΕΣ
Up
Close
Close
Κλείσιμο