Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-06-2014 ]

Αριθμ. πρωτ.: Δ12A 1085783 ΕΞ 2.6.2014 Φορολογική αντιμετώπιση μισθού που καταβάλλεται σε όσους εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική-κοινωνική υπηρεσία

(Φορολογική αντιμετώπιση μισθού που καταβάλλεται σε όσους εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική-κοινωνική υπηρεσία)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 2 Ιουνίου 2014
Δ12A 1085783 ΕΞ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Τ.Κ. : 101 84
Τηλέφωνο : 210 3375317, 318
FAX : 210 3375001

ΘΕΜΑ: Φορολογική αντιμετώπιση μισθού που καταβάλλεται σε όσους εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική-κοινωνική υπηρεσία

Απαντώντας στο Δ.Υ./17-3-2014 έγγραφό σας, το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας με το 2/26934/0022/2-4-2014 έγγραφο του Γ.Λ.Κ., αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 7 του ν.4172/2013 διακρίνονται οι ακόλουθες κατηγορίες ακαθάριστων εισοδημάτων:
α) εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις,
β) εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα,
γ) εισόδημα από κεφάλαιο και
δ) εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου.

2. Περαιτέρω, σύμφωνα με την περ. δ΄ της παρ.3 του άρθρου 56 του Π.Δ. 292/2003 όσοι εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική-κοινωνική υπηρεσία δικαιούνται τροφή και στέγη από το φορέα στον οποίο διατίθενται και εφόσον αυτός αδυνατεί, καταβάλλεται σ’ αυτούς μισθός ίσος με το ποσό που διατίθεται για τη σίτιση, τη στέγαση, την ένδυση και τις μετακινήσεις των οπλιτών.

3. Επίσης, σύμφωνα με την 2/24407/002 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας και λοιπών συναρμόδιων Υπουργών καθορίστηκε μισθός διακοσίων είκοσι τριών και πενήντα τρία (223,53) ευρώ μηνιαίως για τις περιπτώσεις που οι φορείς στους οποίους έχουν διατεθεί αντιρρησίες συνείδησης για εκπλήρωση εναλλακτικής πολιτικής – κοινωνικής υπηρεσίας, αδυνατούν να τους παράσχουν τροφή και στέγη.

4. Κατόπιν των ανωτέρω ο εν λόγω μισθός που καταβάλλεται σε αντιρρησίες συνείδησης, λόγω αδυναμίας παροχής τροφής και στέγης από τους φορείς στους οποίους έχουν διατεθεί, δεν αποτελεί εισόδημα, επομένως και δεν φορολογείται, γιατί δεν φέρει τα απαραίτητα γενικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος, αφού ούτε αντάλλαγμα παροχής εργασίας ούτε καρπό περιουσιακών στοιχείων αποτελεί, αλλά αποτελεί παροχή για την αντιμετώπιση των αναγκών στέγασης και σίτισης τους που προκύπτουν κατά την εκπλήρωση της εναλλακτικής πολιτικής-κοινωνικής υπηρεσίας τους.ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Θ. ΘΕΟΧΑΡΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο