Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-05-2014 ]

Αρ. πρωτ.: Δ12 Α 1083591 ΕΞ 30.5.2014 Διευκρινίσεις σχετικά με καταβληθείσα εφάπαξ παροχή από ομαδικό ασφαλιστήριο

(Διευκρινίσεις σχετικά με καταβληθείσα εφάπαξ παροχή από ομαδικό ασφαλιστήριο)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 30 Μαΐου 2014
Αρ. Πρωτ.: Δ12 Α 1083591 ΕΞ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Τ.Κ. : 101 84
Πληροφορίες : Μ. Φίλιππα
Τηλέφωνο : 210 3375317, 318
FAX : 210 3375001

ΘΕΜΑ: « Διευκρινίσεις σχετικά με καταβληθείσα εφάπαξ παροχή από ομαδικό ασφαλιστήριο»

Απαντώντας σε ερωτήματα, σχετικά με τη συμπλήρωση των κωδικών του εντύπου Ε1 για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 αντίστοιχα, σας πληροφορούμε ότι:

1. Σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 2 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152), για την επιβολή της εισφοράς, λαμβάνεται υπόψη το ετήσιο συνολικό καθαρό ατομικό εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο του φυσικού προσώπου ή σχολάζουσας κληρονομιάς.

2. Επίσης με την παράγραφο στ΄ του άρθρου 24 του ΚΦΕ, εισόδημα από κινητές αξίες είναι αυτό που αποκτάται κάθε οικονομικό έτος από κάθε δικαιούχο κινητών αξιών, το οποίο προκύπτει από την υπεραπόδοση επενδύσεων των μαθηματικών αποθεμάτων που σχηματίζονται με τις διατάξεις του ν.δ. 400/1970 (ΦΕΚ Α΄22) για ασφαλίσεις ζωής.

3. Η Υπηρεσία μας ερωτάται σε ποιους κωδικούς του εντύπου Ε1 της Δήλωσης Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων οικονομικών ετών 2013 και 2014 αντίστοιχα είναι σωστό να καταχωρηθούν τα εφάπαξ παροχής ποσά τα οποία έχουν καταβληθεί σε ασφαλισμένους με ομαδικό συνταξιοδοτικό συμβόλαιο από ασφαλιστική εταιρεία.

4. Σύμφωνα με τα παραπάνω όταν σε ασφαλιζόμενο με ομαδικό συνταξιοδοτικό συμβόλαιο εφάπαξ παροχής καταβάλλεται ποσό που προκύπτει από επιστροφή κεφαλαίου προερχόμενο από κρατήσεις που είχαν γίνει στη μισθοδοσία και οι οποίες δεν εξέπεσαν από το ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες (αρθ. 47 ν. 2238/1994) (αλλά φορολογήθηκαν στο εκάστοτε έτος), τότε το ποσό αυτό δεν θεωρείται εισόδημα και συνεπώς δεν συμπεριλαμβάνεται στο φορολογητέο εισόδημα. Περαιτέρω το ποσό αυτό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάλυψη τεκμηρίου, διότι αποτελεί το επενδυμένο κεφάλαιο που επιστρέφεται, και επομένως δεν αναγράφεται καθόλου στη φορολογική δήλωση (έντυπο Ε1).

5. Αντίθετα το ποσό που προκύπτει από υπεραπόδοση (προϊόν υπεραπόδοσης) των μαθηματικών αποθεμάτων είναι εισόδημα που προκύπτει από κινητές αξίες και αναγράφεται στον κωδικό 659 του έντυπου Ε1.ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Π. ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο