Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-02-1999 ]

ΠΟΛ.1041/11.2.1999 Υποβολή Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος, οικονομικού έτους 1999, από επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται Φορτηγά αυτοκίνητα Δ.Χ. εθνικών και διεθνών μεταφορών

(Υποβολή Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος, οικονομικού έτους 1999, από επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται Φορτηγά αυτοκίνητα Δ.Χ. εθνικών και διεθνών μεταφορών )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 1999
Αριθ. πρωτ.:1015137/236/A0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'
ΠΟΛ.: 1041

ΘΕΜΑ: Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 1999 από επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης εθνικών και διεθνών μεταφορών.

Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής.
1. Οι Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος, οικονομικού έτους 1999, των επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται Φορτηγά αυτοκίνητα Δ.Χ. εθνικών και διεθνών μεταφορών, θα υποβληθούν με βάση το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος που προβλέπεται από τις διατάξεις της περ. ε' της παρ. 13 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994, όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά την αναπροσαρμογή που έγινε σύμφωνα με την υπ' αριθ. 1136157/2146/Α0012/απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με βάση το ωφέλιμο φορτίο του αυτοκινήτου ως ακολούθως:

Ωφέλιμο φορτίο (τόνοι) Με οδηγό τον ιδιοκτήτη Με οδηγό τρίτο πρόσωπο


Μέχρι 5 2.808.000 δρχ. 1.919.000 δρχ.
Πάνω από 5 μέχρι 11 3.583.000 δρχ. 2.543.000 δρχ.
Πάνω από 11 μέχρι 16,5 4.347.000 δρχ. 3.075.000 δρχ.
Πάνω από 16,5 5.121.000 δρχ. 3.330.000 δρχ.
 
Τα παραπάνω διαμορφωθέντα ποσά εισοδήματος μειώνονται, κατά ποσοστό 20%, εάν η επιχείρηση που εκμεταλλεύεται το Φορτηγό αυτοκίνητο Δ.Χ. έχει την έδρα της σε πόλη με πληθυσμό κάτω από 200.000 κατοίκους.

2. Συνεπώς, τα πιο πάνω ποσά εισοδήματος πρέπει να περιληφθούν από τους φορολογούμενους στις ετήσιες Φορολογικές Δηλώσεις Εισοδήματος του οικονομικού έτους 1999 και η εκκαθάριση του φόρου θα γίνει με βάση τα ποσά αυτά και όχι με τα ποσά που προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία τους.

3. Το ποσό του εισοδήματος που θα δηλωθεί σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω, θα θεωρηθεί οριστικό, εάν στη χρήση 1998 δεν υπάρχει ουσιαστική παράβαση του ΚΒΣ και με την προϋπόθεση ότι έχουν υποβληθεί Δηλώσεις ΦΠΑ.

4. Το ΚΕΠΥΟ, στο οποίο κοινοποιείται η διαταγή μας αυτή, θα προβεί στην εκκαθάριση του φόρου με βάση τα καθαρά κέρδη που αναγράφονται στους Κωδικούς 363-364 του Εντύπου Ε10 και όχι με τυχόν κέρδη των βιβλίων και στοιχείων που έχουν αναγραφεί στους Κωδικούς 361-362 του ίδιου εντύπου.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο