Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-05-2014 ]

Αρ. πρωτ.: Δ33Β 5012421 ΕΞ 23.5.2014 Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 68 του ν.4174/2013

(Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 68 του ν.4174/2013)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα 23/05/2014
Αρ. Πρωτ.: Δ33Β 5012421 ΕΞ 2014

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ
33η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ B΄- ΔΙΩΞΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΠΛΩΝ

Ταχ. Δ/νση:Κ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Μ. Δεδεμάδη
Τηλέφωνο: 210 7259328
Τελεφαξ: 210 3225192
E-MAIL: [email protected]

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 68 του ν.4174/2013

ΣΧΕΤ: α) τo με αρ. πρωτ. 3019/11160/Β0034/5-9-2006 έγγραφό μας
β) το με αρ. πρωτ. Δ33Β 5041293ΕΞ2011/05-10-2011 έγγραφό μας

Σας κοινοποιούμε συνημμένα, για ενημέρωσή σας τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν.4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ τΑ΄ 170/26-07-2013) με τις οποίες τροποποιούνται ορισμένες διατάξεις του ν.3691/2008 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ τΑ΄ 166/05-08-2008).

Συγκεκριμένα τροποποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 3, 5, 6, 7, , 13, 40, 51 και 52 και αντικαθίσταται το άρθρο 29 του ν.3691/2008 (σας είχε κοινοποιηθεί με το ανωτέρω β σχετικό έγγραφό μας) το οποίο αφορά την υποβολή αναφορών για φορολογικά και τελωνειακά αδικήματα.

Σύμφωνα με την παρ. 1, εδάφιο γ του άρθρου 29, οι Τελωνειακές και Ελεγκτικές Υπηρεσίες, όταν διαπιστώνουν περιπτώσεις παραβάσεων της τελωνειακής νομοθεσίας, καθώς και των λοιπών αδικημάτων αρμοδιότητάς τους, που υπάγονται στα βασικά αδικήματα, υποβάλλουν αναφορές στην Αρχή, ενημερώνοντας συγχρόνως τη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και ΕΦΚ. Στην ίδια παράγραφο στο εδάφιο δ προβλέπεται ότι οι αναφορές αυτές θα υποβάλλονται στην Αρχή εφόσον το ποσό των παραβάσεων υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000,00). Διευκρινίζουμε ότι το ποσό των παραβάσεων όσον αφορά το αδίκημα της λαθρεμπορίας δεν αναφέρεται στα πολλαπλά τέλη αλλά στους αναλογούντες στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας δασμούς και λοιπούς φόρους ή στην αξία του. Για τον προσδιορισμό του ποσού αυτού θα λαμβάνονται υπόψη, αθροιστικώς, τα επιμέρους ποσά που προκύπτουν από μερικότερες πράξεις του ίδιου αδικήματος ή και από διαφορετικά αδικήματα λαθρεμπορίας ή μη καταβολής χρεών που διαπιστώνονται κατά τον εκάστοτε έλεγχο και διαπράχθηκαν από την 5η Αυγούστου 2008 (ημερομηνία θέσης σε ισχύ του
ν.3691/2008).

Με τις νέες αυτές διατάξεις οι Τελωνειακές και Ελεγκτικές Υπηρεσίες αποστέλλουν τις ανωτέρω αναφορές απευθείας στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (Αρχή του άρθρου 7 του ν.3691/2008) ενημερώνοντας συγχρόνως την Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και ΕΦΚ και συγκεκριμένα το Β Τμήμα της 33η Δ/νσης Ελέγχου Τελωνείων.

Παρακαλούμε για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων.


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΙΟΛΙΤΑΚΗΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο