Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-05-2014 ]

Αρ. πρωτ.: ΔΕΦΚ Α 5011989 ΕΞ 16.5.2014 Κοινοποίηση Κοινής Υπουργικής Απόφασης αναφορικά με την εγκατάσταση συστημάτων εισροών-εκροών στις φορολογικές αποθήκες και στις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων

(Κοινοποίηση Κοινής Υπουργικής Απόφασης αναφορικά με την εγκατάσταση συστημάτων εισροών-εκροών στις φορολογικές αποθήκες και στις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 16 Μαΐου 2014
Αρ.Πρωτ.: ΔΕΦΚ Α 5011989 ΕΞ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ.
Α) Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α'- ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡ/ΔΩΝ

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ.Κώδικας:10184 Αθήνα
Πληροφορίες:Α. Μουζακίτου
Τηλέφωνο:210 69.87.418
FAX:210 69.87.424
E-mail: [email protected]

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση Κοινής Υπουργικής Απόφασης αναφορικά με την εγκατάσταση συστημάτων εισροών-εκροών στις φορολογικές αποθήκες και στις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων

ΣΧΕΤ : Η αριθ. ΔΕΦΚ Α 5010479 ΕΞ 30.4.2014 ΚΥΑ

Κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την ανωτέρω σχετική Κ.Υ.Α. αναφορικά με τις διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών-εκροών στις φορολογικές αποθήκες καις τις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων, τις απαιτήσεις συμμόρφωσης, λειτουργίας, καταγραφής και διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων καθώς και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής και το είδος και περιεχόμενο των στοιχείων που παρέχονται από το σύστημα αυτό.

Η ως άνω Κ.Υ.Α. δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 07-05-2014 και έλαβε αριθμό ΦΕΚ 1156/Β', η δε ισχύς της αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 της ανωτέρω Κ.Υ.Α., τα ως άνω συστήματα εισροών-εκροών εγκαθίστανται στις δεξαμενές των φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης, στις οποίες κατέχονται υπό καθεστώς αναστολής των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων, ενεργειακά προϊόντα του άρθρου 73, του ν 2960/2001, εκτός των περιπτώσεων ιγ), ιδ) και ιε) της παραγράφου 1 του ιδίου άρθρου, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που ορίζεται στο άρθρο 11 της Κ.Υ.Α.

Επιπλέον, με τις διατάξεις του άρθρου 11 ορίζεται ότι τα ανωτέρω συστήματα παρακολούθησης εισροών-εκροών εγκαθίστανται εντός 24 μηνών από την έναρξη ισχύος της Κ.Υ.Α.. Ωστόσο, η εγκατάσταση των ως άνω συστημάτων υλοποιείται σε ποσοστό τουλάχιστον 40%, στο σύνολο των δεξαμενών κυριότητας κάθε εγκεκριμένου αποθηκευτή και κάθε διαχειριστή αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης, κατά το πρώτο έτος του ανωτέρω οριζομένου χρονικού διαστήματος.ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Ε. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο