Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-05-2014 ]

Αρ. πρωτ.: Φ.40021/10079/393/12.5.2014 Χορήγηση επιδόματος ασθένειας στο προσωπικό του Κράτους, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, που ασφαλίζεται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

(Γνωστοποίηση των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 178 του ν.4261/2014 (Α,107))

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα, 12-5-2014
Αρ. Πρωτ: Φ.40021/10079/393

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ και ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α’

Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας : 101 10
Πληροφορίες : Α. Καραμπλιάνη
Τηλέφωνο : 210 3368101
Φαξ : 210 3368105

Θέμα: Γνωστοποίηση των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 178 του ν.4261/2014 (Α,107)

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 107/Α/5-5-2014 δημοσιεύθηκε ο ν.4261/2014, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 178 του οποίου, ρυθμίζεται το θέμα χορήγησης επιδόματος ασθένειας στο προσωπικό του Κράτους, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, που ασφαλίζεται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για παροχές ασθένειας σε χρήμα, και υπάγεται ως προς τη χορήγηση αναρρωτικών αδειών στις διατάξεις του υπαλληλικού κώδικα.

Συγκεκριμένα, με τις ανωτέρω διατάξεις προστίθεται παράγραφος 3 στο άρθρο 35 του α.ν. 1846/1951 (Α,179) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και ορίζεται ότι, το ως άνω προσωπικό δικαιούται επίδομα ασθένειας από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μόνο στην περίπτωση που έχει γίνει περικοπή των αποδοχών του για τις ημέρες απουσίας λόγω ασθένειας. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η προσκόμιση βεβαίωσης του εκκαθαριστή των αποδοχών του υπαλλήλου, στην οποία να αναφέρεται η περικοπή των αποδοχών, προκειμένου να χορηγηθεί το επίδομα ασθένειας από το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.

Με την ανωτέρω ρύθμιση διασφαλίζεται ότι, τα σχετικά ποσά δεν καταβάλλονται στους δικαιούχους παράλληλα και από το Δημόσιο, μέσω των αποδοχών τους και από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μέσω της επιδότησης ασθένειας. Με τον τρόπο αυτό απαλλάσσονται, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τα Δημόσιο από το σχετικό διοικητικό κόστος και επιτυγχάνεται, σε επίπεδο Γενικής Κυβέρνησης, το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, στα πλαίσια της ίσης μεταχείρισης των υπαλλήλων, χωρίς να περιορίζονται ή να καταργούνται σε καμία περίπτωση τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα.Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Δρ. ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΕΔΟΥΛΗ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο