Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-05-2014 ]

Αριθμ. πρωτ.: Φ. 131360/7391/14/8.5.2014 Περί επιθεώρησης ληξιαρχικών βιβλίων

(Περί επιθεώρησης ληξιαρχικών βιβλίων)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 8 Μαΐου 2014
Α.Π. Φ. 131360/7391/14

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Γ Ε Ν Ι Κ Η Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ και ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ, ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ και ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2
Ταχ. Κώδικας: 10563
Πληροφορίες: Γ. Πάρχας
Τηλέφωνο: 213 136 1332

Αριθμ. Εγκυκλίου: 26

ΘΕΜΑ: «Περί επιθεώρησης ληξιαρχικών βιβλίων».

Με την παρούσα εγκύκλιο σας γνωρίζουμε ότι άποψη της υπηρεσίας μας είναι πως για κάθε τύπο ληξιαρχικής πράξης που έχει συνταχθεί μετά την ισχύ του Νόμου 4144/2013 (εκτός Εκθέσεων), τα υφιστάμενα και υπογεγραμμένα από τον δηλούντα και το ληξίαρχο φύλλα που τυπώθηκαν από το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ληξιαρχικών Πράξεων πρέπει να βιβλιοδετούνται στο τέλος κάθε έτους, ανεξάρτητα εάν το πλήθος αυτών υπολείπεται των διακοσίων πενήντα (250), ούτως ώστε αυτά βιβλιοδετούμενα να συγκροτούν κατ’ εξομοίωση το αντίστοιχο «του βιβλίου» που τηρούνταν πριν τη λειτουργία πανελλαδικά του εν λόγω Πληροφοριακού Συστήματος.

Η έννοια του τόμου ήταν σύμφυτη με την ευρετηρίαση των ληξιαρχικών πράξεων που είχαν συνταχθεί κατ’ έτος. Εάν αυτές υπερέβαιναν τον αριθμό σελίδων του βιβλίου, το οποίο είχε πριν τη χρήση του μονογραφηθεί από τον αρμόδιο Ειρηνοδίκη, καταρτίζονταν σε νέο βιβλίο που επίσης είχε μονογραφηθεί πριν τη χρήση του και το οποίο διακρινόταν από το προηγούμενο με το διακριτικό γνώρισμα του τόμου που έφερε ίδιον αλφαβητικό στοιχείο, π.χ. Α, Β, Γ, κ.λπ.

Τα βιβλία που υφίσταντο μέχρι την 8/5/2013 έκλεισαν σύμφωνα με την αριθμ. Φ.131360/12746/8-5-2013 Υπουργική Απόφαση, ούτως ώστε να μην καταχωρηθεί έκτοτε χειρογράφως νέα οικεία ληξιαρχική πράξη σε αυτά και συνιστούν διακριτές οντότητες έναντι του βιβλιοδετούμενου κατά τα ανωτέρω όγκου ληξιαρχικών πράξεων που καταρτίστηκαν με τη χρήση του μηχανογραφικού συστήματος.

Εν όψει των ανωτέρω, στον Ειρηνοδίκη θα προσκομιστούν όλες οι ληξιαρχικές πράξεις που συντάχθηκαν το έτος 2013 μετά την ισχύ του Ν. 4144/2013 ανεξαρτήτως αριθμού αυτών. Κατά την επιθεώρηση, τα προϋφιστάμενα του Ν. 4144/2013 ληξιαρχικά βιβλία δεν χρειάζεται να μονογραφηθούν, καθόσον αυτά είχαν ήδη μονογραφηθεί πριν τη χρήση τους από τον Ειρηνοδίκη.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Ι. ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο