Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-05-2014 ]

Αριθμ. ΔΠΕΙΣΑ 1065376 ΕΞ 23.4.2014 Είσπραξη εσόδων υπέρ Τρίτων από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.)

(Είσπραξη εσόδων υπέρ Τρίτων από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.))

Κατηγορία: Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων - Ρυθμίσεις οφειλών

Αριθμ. ΔΠΕΙΣΑ 1065376 ΕΞ 2014

(ΦΕΚ Β' 1180/08-05-2014)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις της παραγρ. 4 του άρθρου 106 Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄/1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».

2) Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων».

3) Την ΥΠΟΙΚ 07927 ΕΞ (ΦΕΚ 2574 τ.Β΄/24.09.2012) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών.

4) Την αρ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β΄130 και 372) Υπουργική Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την αρ. Δ6Α 1125239 ΕΞ 2013/8.8.2013 (Β΄ 2003) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

5) Το αρ. 220/26.2.2014 έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α Πέλλας.

6) Το αρ. 8033/26.11.2013 έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α Φλώρινας.

7) Το αρ. 14271/16.10.2013 έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α Μείζονος Περιοχής Βόλου.

8) Το αρ. 1214/31.05.2013 έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α Καλλικράτειας.

9) Το αρ. 786/26.02.2014 έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α Χερσονήσου.

10) Το αρ.848/05.06.2013 έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α Λαυρεωτικής.

11) Το αρ. 1790/13.02.2014 έγγραφο του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας.

12) Τα αρ. 478/28282/28.02.2014, 479/28293/18.02.2014, 565/29605/18.02.2014 έγγραφα της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας−Στερεάς Ελλάδας.

14) Το γεγονός ότι η απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό,

αποφασίζουμε:

1) Αναθέτουμε στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες την είσπραξη των εσόδων:

α) της Δ.Ε.Υ.Α Πέλλας

β) της Δ.Ε.Υ.Α Φλώρινας

γ) της Δ.Ε.Υ.Α Μείζονος Περιοχής Βόλου

δ) της Δ.Ε.Υ.Α Καλλικράτειας

ε) της Δ.Ε.Υ.Α Χερσονήσου

στ) της Δ.Ε.Υ.Α και ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Λαυρεωτικής

ζ) του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας

η) του κληροδοτήματος Δημητρίου και Ραλλούς Τζάλιου.

θ) του κληροδοτήματος Ευθυμίας Γιδόγιαννου.

ι) του κληροδοτήματος Χρήστου Μαχαίρα.

2) Από το ποσό που εισπράττεται υπέρ των ανωτέρω παρακρατείται ως δαπάνη βεβαίωσης και είσπραξης ποσοστό 10%.

Κατ’ εξαίρεση κρατήσεις υπέρ Ασφαλιστικών Οργανισμών από την εξόφληση μισθών και κάθε άλλης αποζημίωσης, όπως και αποδιδόμενες τοκοχρεωλυτικές δόσεις για απόσβεση δανείων μισθωτών δεν λαμβάνονται υπόψη στο ποσοστό συμμετοχής.

3) Τα ποσά που παρακρατούνται θα αποδίδονται στον Κ.Α.Ε. 3413 του Κρατικού Προϋπολογισμού.

4) Από την έναρξη εφαρμογής της παρούσης παύει να ισχύει κάθε προγενέστερη όμοια απόφαση που αφορά τις Δ.Ε.Υ.Α: Γιαννιτσών, Πέλλας, Κρύας Βρύσης, Μ. Αλεξάνδρου, Κύρρου, Ν Αγχιάλου, Κ. Πηλίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Απριλίου 2014

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο