Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-02-1999 ]

ΠΟΛ.1029/8.2.1999 Οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής της Οριστικής Δήλωσης απόδοσης του φόρου που παρακρατήθηκε από αποδοχές και συντάξεις, κατά τη διάρκεια του έτους 1998

(Οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής της Οριστικής Δήλωσης απόδοσης του φόρου που παρακρατήθηκε από αποδοχές και συντάξεις, κατά τη διάρκεια του έτους 1998 )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 1999
Αριθμ.Πρωτ.: 1013719/210/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ. 12]-ΤΜΗΜΑ Α'
ΠΟΛ.: 1029

ΘΕΜΑ: Οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής της οριστικής δήλωσης απόδοσης του φόρου που παρακρατήθηκε από αποδοχές και συντάξεις κατά την διάρκεια του έτους 1998.

Σχετικά με το παραπάνω θέμα και στη συνέχεια της υπ' αριθ. 1145361/2325/Α0012/διαταγής μας, σας πληροφορούμε τα εξής:
1. Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 59 του Ν.2238/1994, ορίζεται ότι, εκτός από τις Προσωρινές Δηλώσεις Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών, εκείνοι που έχουν υποχρέωση να παρακρατούν φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 57 του ίδιου νόμου, οφείλουν να επιδίδουν μέσα στο μήνα Μάρτιο κάθε
έτους, στον Προϊστάμενο της ΔΟΥ στην περιφέρεια της οποίας καταβλήθηκαν οι αμοιβές από τις οποίες ενεργείται η παρακράτηση, Οριστική Δήλωση που περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση κατοικίας κάθε δικαιούχου, τον ΑΦΜ του, το ποσό του φόρου που οφείλεται μετά την έκπτωση από τον αναλογούντα φόρο του ποσοστού που ορίζεται με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 57, το φόρο που παρακρατήθηκε για κάθε μισθωτό ή ημερομίσθιο ή συνταξιούχο, κατά περίπτωση, καθώς και το υπόλοιπο για καταβολή ποσό φόρου, το οποίο θα καταβάλλεται εφάπαξ με την υποβολή της οριστικής δήλωσης.

2. Με την υπ' αριθ. 1145361/2325/Α0012/διαταγή μας, διευκρινίζεται ότι, κατά τη σύνταξη της Οριστικής Δήλωσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Εντυπο Ε7), οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας πρέπει να διενεργούν εκκαθάριση του φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν.2238/1994, για το συνολικό ποσό των αμοιβών, ανεξάρτητα από τον τρόπο υπολογισμού του φόρου που παρακράτησαν και να υπολογίσουν πάλι το φόρο που αναλογεί στο σύνολο των αποδοχών, δηλαδή στο ποσό των μισθών, ημερομισθίων, πρόσθετων αμοιβών, επιδομάτων κ.λπ.

3. Εξάλλου, με την ίδια διαταγή δόθηκαν οδηγίες σε περίπτωση που παρακρατήθηκε και αποδόθηκε με τις προσωρινές δηλώσεις φόρος μεγαλύτερος από εκείνον που αναλογεί στο συνολικό εισόδημα του μισθωτού, σύμφωνα με την κλίμακα του άρθρου 9, μειωμένος κατά 2,5%, το επιπλέον ποσό φόρου (πιστωτικό υπόλοιπο)
να επιστρέφεται στον εργοδότη με Τ.Α.Φ.Ε. μέχρι την προθεσμία απόδοσης του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών του δεύτερου διμήνου και σύμφωνα με όσα περιγράφουμε στην υπ' αριθ. 1120274/10556/Β0012/ΠΟΛ.1308/21.9.1993 διαταγή μας.

4. Περαιτέρω, επειδή κατά την εκκαθάριση του φόρου με βάση το συνολικό ετήσιο εισόδημα του μισθωτού, που θεσπίστηκε με το Ν.2579/1998 και εφαρμόζεται για πρώτη φορά για τη χρήση 1998, προέκυψαν περιπτώσεις σε πλήθος εργαζομένων κατά τον υπολογισμό του φόρου να έχει γίνει παρακράτηση φόρου μεγαλύτερη εκείνου που
αναλογούσε στις αποδοχές αυτών, παρέχουμε τη δυνατότητα, εξαιρετικά για τη χρήση 1998, στις περιπτώσεις που αποδόθηκε με τις Προσωρινές Δηλώσεις φόρος μεγαλύτερος από εκείνον που αναλογεί στο συνολικό εισόδημα κάθε μισθωτού, σύμφωνα με την κλίμακα του άρθρου 9, μειωμένος κατά 2,5%, δηλαδή προκύπτει πιστωτικό υπόλοιπο, να μην γίνεται εκκαθάριση φόρου με βάση το συνολικό εισόδημα του μισθωτού. Στην περίπτωση αυτή, στη στήλη 12 του Εντύπου Ε7 θα εμφανίζονται τα ποσά φόρου που αναλογούν με βάση την κλίμακα του άρθρου 9 στο σύνολο των αποδοχών. Στη στήλη 13 (Ε7) θα εμφανίζονται οι μειώσεις του φόρου για τα παιδιά. Στη στήλη, όμως, 14 (Ε7) θα εμφανίζονται τα ποσά του φόρου που υπολογίστηκαν κατά τη διάρκεια του οικείου έτους και στη στήλη 15 (Ε7) θα εμφανίζονται τα ποσά του φόρου που αποδόθηκαν στο Δημόσιο, με βάση τις Προσωρινές Δηλώσεις μετά την έκπτωση ποσοστού 2,5%.

5. Αντίθετα, σε περίπτωση που παρακρατήθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν.2238/1994 και αποδόθηκε με τις Προσωρινές Δηλώσεις, φόρος μικρότερος από εκείνον που αναλογεί στο συνολικό εισόδημα κάθε μισθωτού, μειωμένος κατά 2,5%, το υπόλοιπο για καταβολή ποσό φόρου (χρεωστικό ποσό) θα καταβληθεί με την υποβολή της Οριστικής Δήλωσης.

6. Τέλος, τονίζεται ότι όσα αναφέρουμε στην παρ. 4 του παρόντος δεν έχουν εφαρμογή στις περιπτώσεις που ήδη έχει γίνει εκκαθάριση φόρου και έχουν χορηγηθεί βεβαιώσεις αποδοχών στους δικαιούχους.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο