Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-05-2014 ]

Αριθ. πρωτ.: 3522.2/ 09/29.4.2014 Είσπραξη και απόδοση συνδικαλιστικών εισφορών

(Είσπραξη και απόδοση συνδικαλιστικών εισφορών)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Πειραιάς, 29 Απριλίου 2014
Αριθ. Πρωτ.: 3522.2/ 09/ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΛΑΔΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ 2°

Ταχ. Δ/νση:Ακτή Βασιλειάδη (Πύλη Ε1-Ε2)
Ταχ.Κώδικας:18510, Πειραιάς
Πληροφορίες:Υποπλοίαρχος ΑΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ Β.
Τηλέφωνο:210 406 4217
Αριθ. γρ. τηλ/πίας:210 413 7042
Ηλεκτρ. Δ/νση:[email protected]

ΘΕΜΑ: «Είσπραξη και απόδοση συνδικαλιστικών εισφορών».

1. Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κανονισμού για την εφαρμογή των απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που εγκρίθηκε με την κ.υ.α. με αριθ. 3522.2/8/28-6-2013 (Β' 1671), οι πλοιοκτήτες λαμβάνουν μέτρα έτσι ώστε να παρέχεται στους ναυτικούς μέσο αποστολής του συνόλου ή τμήματος των αποδοχών τους στις οικογένειες τους ή στα εξαρτώμενα από αυτούς μέλη ή και σε άλλους νόμιμους δικαιούχους. Τέτοια μέτρα τουλάχιστον περιλαμβάνουν σύστημα που παρέχει στους ναυτικούς τη δυνατότητα, κατά το χρόνο σύναψης της σύμβασης ναυτολόγησης ή κατά τη διάρκεια αυτής, να αποδώσουν, εάν το επιθυμούν, ποσοστό του μισθού τους και ότι το ποσοστό αυτό εμβάζεται εγκαίρως και απευθείας στο πρόσωπο ή τα πρόσωπα που όρισαν οι ναυτικοί.

2. Πέραν των ανωτέρω και εφόσον από τους μισθούς των ναυτικών παρακρατείται και αποδίδεται συνδρομή στις συνδικαλιστικές οργανώσεις που είναι μέλη τους, όπως προβλέπεται από τα καταστατικά τους, θα πρέπει για τα θέματα προσδιορισμού του τρόπου είσπραξης και απόδοσης της εν λόγω συνδρομής να λαμβάνεται υπόψη ότι η παρακράτηση αυτή από τις μηνιαίες αποδοχές τους διενεργείται μόνο κατόπιν έγγραφης συναίνεσης των ναυτικών.

3. Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και την κατάλληλη ενημέρωση των μελών σας.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο