Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-05-2014 ]

Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Π06/44/5.5.2014 Παροχή διευκρινίσεων (χορήγηση γνωματεύσεων ανικανότητας για εργασία, βεβαιώσεων Π.Η.Τ., συμπλήρωσης εντύπων δηλώσεων ατυχημάτων, συνεχιζόμενης θεραπείας)

(Παροχή διευκρινίσεων)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα, 05/05/2014
Αριθμ. Πρωτ. Π06/44

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Αριθ. τηλεφώνου : 210 5215272-273-279
FAX : 210 5228747
E-mail : [email protected]

ΓΕΝ. ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινίσεων»

ΣΧΕΤ.: το αριθ. Π06/22/10.3.2014 Γενικό Έγγραφό μας

Με το ανωτέρω σχετικό έγγραφό μας, μετά την ψήφιση του Ν. 4238/2014 περί «Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) », δόθηκαν οδηγίες για θέματα που απαιτούν υγειονομική κρίση και ορίστηκαν αρμόδια υγειονομικά όργανα για την χορήγηση γνωματεύσεων ανικανότητας για εργασία, βεβαιώσεων Π.Η.Τ., συμπλήρωσης εντύπων δηλώσεων ατυχημάτων, συνεχιζόμενης θεραπείας, οι γιατροί των Κέντρων Υγείας, οι συμβεβλημένοι γιατροί του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και επικουρικά οι γιατροί των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ..

Στη μεταβατική διάταξη του άρθρου 7 του Ν. 4238/2014 αναφέρεται ότι « όπου στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου γίνεται μνεία σε Κέντρο Υγείας διαλαμβάνονται τα Πολυδύναμα Κέντρα Υγείας και οι Νομαρχιακές και Τοπικές Μονάδες Υγείας, οι οποίες, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο μεταφέρονται ως μονάδες παροχής Π.Φ.Υ. του Π.Ε.Δ.Υ. από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στις Δ.Υ.Πε.».

Κατόπιν αυτού κρίνουμε αναγκαίο, να διευκρινίσουμε ότι, θα γίνονται αποδεκτά τα ανωτέρω παραστατικά, που προέρχονται και από τους γιατρούς των Μονάδων Υγείας του Π.Ε.Δ.Υ., σε οποιαδήποτε έντυπη μορφή και μέχρι να ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική διαδικασία χορήγησής τους.Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο