Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-01-1999 ]

ΠΟΛ.1019/26.1.1999 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών για δικαιώματα εισόδου, ζυγίσεων κ.λπ. Του Οργανισμού Κεντρικής Αγοράς Αθηνών ΑΕ

(Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών για δικαιώματα εισόδου, ζυγίσεων κ.λπ. Του Οργανισμού Κεντρικής Αγοράς Αθηνών ΑΕ)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 1999
Αρ.Πρωτ. : 1004394/021/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: Β'
ΠΟΛ.: 1019

ΘΕΜΑ : Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών για δικαιώματα εισόδου, ζυγίσεων κ.λ.π. του Οργανισμού Κεντρικής Αγοράς Αθηνών Α.Ε.

1. Με την από 13.1.1999 αίτηση, ο ανωτέρω Οργανισμός μας γνωρίζει ότι με το Π.Δ.406/1998 μετετράπη το ΝΠΔΔ με την επωνυμία "Οργανισμός Κεντρικής Αγοράς Αθηνών" σε Ανώνυμη Εταιρία.
Επιπλέον αναφέρει ότι εισπράττονται αμοιβές για:
α) Μισθώματα.
β) Δικαιώματα εισόδου.
γ) Κατάληψη κοινόχρηστων χώρων.
δ) Δικαιώματα ζυγίσεων.

Το ΝΠΔΔ μέχρι τη μετατροπή του εξέδιδε διάφορα στοιχεία, όπως αναφέρει στην αίτηση, τα οποία θεωρούσε, κατ' εξαίρεση, η αρμόδια ΔΟΥ.

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ΚΒΣ, για την παροχή υπηρεσιών από επιτηδευματία σε άλλο επιτηδευματία, εκδίδεται Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών. Στο Τιμολόγιο αναγράφονται, εκτός των άλλων, τα πλήρη στοιχεία των αντισυμβαλλομένων και ως τέτοια νοούνται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία, το επάγγελμα, η διεύθυνση, ο ΑΦΜ και η αρμόδια ΔΟΥ.

3. Εξαιρετικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ΚΒΣ, στις συγκεντρωτικές καταστάσεις δεν συμπεριλαμβάνονται συναλλαγές, εφόσον η αξία ενός εκάστου στοιχείου που έχει εκδοθεί γι' αυτές δεν υπερβαίνει τις 15.000 δρχ.

4. Κατόπιν των ανωτέρω, σας γνωρίζουμε ότι πρέπει να εκδίδετε θεωρημένα Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών για τις αμοιβές που αντιστοιχούν στα δικαιώματα εισόδου, ζυγίσεων και κατάληψης κοινόχρηστων χώρων. Σημειώνουμε ότι μπορείτε να χρησιμοποιείτε ιδιαίτερες σειρές Τιμολογίων για κάθε πράξη, όπως επίσης και να έχετε προεκτυπωμένα όλα εκείνα τα δεδομένα, τα οποία προβλέπονται από τις διατάξεις ή κρίνονται απαραίτητα για την οργανωτική σας λειτουργία. Ως προς τα μισθώματα, καλώς εκδίδετε αθεώρητες αποδείξεις ενοικίων.

5. Εξαιρετικά, όμως, εκτιμώντας την ιδιαιτερότητα των συγκεκριμένων συναλλαγών, ιδίως δε:

α) Το γεγονός ότι η πλήρης αναγραφή της επωνυμίας ή του ονοματεπώνυμου, της διεύθυνσης, του ΑΦΜ και της αρμόδιας ΔΟΥ του αντισυμβαλλόμενου θα δημιουργεί καθημερινά αξεπέραστα προβλήματα κατά την είσοδο ή τη ζύγιση των φορτηγών στο χώρο της κεντρικής αγοράς.
β) Οτι οι αμοιβές που καταβάλλονται είναι μικρές, κάτω των 15.000 δρχ. και
γ) Οτι η αναγραφή του αριθμού κυκλοφορίας του μεταφορικού μέσου αποτελεί στοιχείο προσδιορισμού του αντισυμβαλλόμενου, γίνεται δεκτό στα Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών, τα οποία εκδίδετε για τα δικαιώματα εισόδου, κατάληψης κοινόχρηστων χώρων και ζυγίσεων των μεταφορικών μέσων, να μην αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία των αντισυμβαλλομένων, με την προϋπόθεση ότι η αξία ενός εκάστου Τιμολογίου δεν υπερβαίνει τις 15.000 δρχ. και σε κάθε ένα Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών θα αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του μεταφορικού μέσου.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο