Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-04-2014 ]

Αρθρα Η Aμοιβή της εργασίας κατά τη διάρκεια των Εορτών του Πάσχα

(Η Aμοιβή της εργασίας κατά τη διάρκεια των Εορτών του Πάσχα)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Κατά την Μ. Παρασκευή: Επιτρέπεται η λειτουργία των επιχειρήσεων και η απασχόληση των μισθωτών μετά τις 11 π.μ. (Β.Δ. 748/66). Κατά τη ημέρα αυτή όταν πραγματοποιηθεί εργασία δεν οφείλεται καμία προσαύξηση των αποδοχών. Ειδικά όμως για ορισμένες κατηγορίες επιχειρήσεων όπως π.χ. κλινικές, τσιμεντοβιομηχανίες, φροντιστήρια, εταιρείες ξυλεμπορίου, πετρελαιοειδών κ.λπ. ή ορισμένες ειδικότητες έχει καθιερωθεί η ημέρα αυτή ως ημέρα αργίας και οφείλεται το ημερομίσθιο της ημέρας αυτής προσαυξημένο κατά 75%.

Το Μ. Σάββατο: Είναι εργάσιμη ημέρα εκτός αν έχει καθιερωθεί ως αργία με βάση κλαδική Σ.Σ.Ε., οπότε σε όσους εργασθούν οφείλεται το ημερομίσθιο της ημέρας αυτής προσαυξημένο κατά 75%.

Κυριακή του Πάσχα: Αντιμετωπίζεται όπως και οι υπόλοιπες Κυριακές του έτους. Σε όποιους εργασθούν (νομίμως ή παρανόμως) κατά την ημέρα αυτή οφείλεται προσαύξηση 75% και χορηγείται αναπληρωματική εβδομαδιαία ανάπαυση.

Η Δευτέρα του Πάσχα: Είναι υποχρεωτική αργία για όλες τις επιχειρήσεις και εργαζομένους εκτός από αυτούς που εργάζονται νομίμως κατά την Κυριακή π.χ. κλινικές, επισιτιστικά καταστήματα, συγκοινωνίες, επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας κ.λπ.


Σε όσους ημερομίσθιους δεν απασχοληθούν κατά την ημέρα αυτή καταβάλλεται ένα απλό ημερομίσθιο.
Εάν αμείβονται με μηνιαίο μισθό δεν οφείλεται πρόσθετη αμοιβή.

Σε όσους εργασθούν κατά την ημέρα αυτή (ημερομίσθιοι ή με μηνιαίο μισθό) οφείλεται προσαύξηση 75% για όσες ώρες εργασθούν κατά την ημέρα αυτή.

Copyright 2014 ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ


Θέματα  για το Δώρο Πάσχα από το Περιοδικό Δ.Ε.Ν.


Α) Οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο εφόσον εργασθούν κατά την Δευτέρα του Πάσχα θα λάβουν το καταβαλλόμενο ωρομίσθιό τους και προσαύξηση 75% επί του νομίμου ωρομισθίου για όσες ώρες απασχοληθούν.

Β) Οι αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό εφόσον απασχοληθούν σε επιχειρήσεις που εξαιρούνται από τις διατάξεις περί αργίας κατά Κυριακές και εορτές θα λάβουν μόνο το 75% επί του νομίμου ωρομισθίου τους για όσες ώρες απασχολήθηκαν.

Εάν ο εργοδότης δεν απασχολήσει το προσωπικό του θα καταβάλει μόνο στους ημερομίσθιους το συνήθως κσταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους. (Βλ. αναλυτικά ΔΕΝ 2014, τεύχος 1645 σελ. 490)


Βάσει του άρθρου 2 του ΝΔ 3755/57 υποχρεωτική αργία για τον ιδιωτικό τομέα είναι η Δευτέρα του Πάσχα.

Η Μ. Παρασκευή και το Μ. Σάββατο είναι για τον ιδιωτικό τομέα εργάσιμες ημέρες εκτός και αν έχουν καθιερωθεί ως αργίες με διάταξη ΣΣΕ, ΔΑ κ.λπ για διαφόρους κλάδους μισθωτών του ιδιωτικού τομέα. Η Μ. Παρασκευή και το Μ. Σάββατο είναι αργίες για τους επί σχέσει εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου μισθωτούς του Δημοσίου - ΝΠΔΔ και ΟΤΑ.

Για την Κυριακή του Πάσχα ισχύει για τους μισθωτούς ό,τι και για τις λοιπές Κυριακές του έτους. (Βλ. αναλυτικά ΔΕΝ 2014, τεύχος 1645 σελ. 490)

Βάση υπολογισμού του δώρου Πάσχα αποτελούν οι καταβαλλόμενες αποδοχές της 5ης Απριλίου (15η ημέρα πριν από το Πάσχα). (Βλ. αναλυτικά ΔΕΝ 2014, τεύχος 1644 σελ. 396)

Ολόκληρο το δώρο Πάσχα (μισός μηνιαίος μισθός για όσους αμείβονται με μηνιαίο μισθό και 15 ημερομίσθια για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο) δικαιούνται να λάβουν όσοι έχουν απασχοληθεί καθ’ όλο το χρονικό διάστημα από 1.1.2014 μέχρι 30.4.2014. Μέρος του δώρου ίσο με ένα ημερομίσθιο ή 1/30 του μηναίου μισθού για κάθε 8 ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσεως από 1.1.2014 μέχρι 30.4.2014 θα πάρουν όσοι από τους μισθωτούς δεν έχουν απασχοληθεί όλο το χρονικό διάστημα αυτό. (Βλ. αναλυτικά ΔΕΝ 2014, τεύχος 1644 σελ. 396)

Σύμφωνα με το άρθρο 10 της ΥΑ 19040/81 το επίδομα Πάσχα καταβάλλεται την 16η Απριλίου (Μ. Τετάρτη). (Βλ. αναλυτικά ΔΕΝ 2014, τεύχος 1644 σελ. 396)

Πίνακας Υπολογισμού δώρου Πάσχα


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο