Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-04-2014 ]

Αρ. πρωτ.: Δ13 ΦΜΑΠ 1061653 ΕΞ 11.4.2014 Έκτακτο ειδικό τέλος ακινήτων (ΕΕΤΑ)

(Έκτακτο ειδικό τέλος ακινήτων (ΕΕΤΑ))

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Αθήνα, 11-4-2014
Αρ. Πρωτ: Δ13 ΦΜΑΠ 1061653 ΕΞ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π.

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 8
Ταχ. Κώδ.:101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:2103375878
FAX:2103375834
e-mail:[email protected]

Θέμα: Έκτακτο ειδικό τέλος ακινήτων (ΕΕΤΑ).

Σε απάντηση της αριθ.πρωτ.86376/14481/2014 επιστολής σας, αναφορικά με το θέμα θέτουμε υπόψη σας ότι:

Σύμφωνα με την περίπτωση (5) της υποπαραγράφου Α7 του πρώτου άρθρου του ν.4152/2013, για τον υπολογισμό του ΕΕΤΑ λαμβάνονται υπόψη το εμβαδό της δομημένης επιφάνειας, το ύψος της τιμής ζώνης και η παλαιότητα του ακινήτου, όπως αυτά αναγράφονται στη βάση πληροφοριών του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. και σύμφωνα με τα οποία υπολογίζεται κατά την 1η Μαΐου 2013 το τέλος ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 (Α'62).

Με τις διατάξεις της περίπτωσης 8 της υποπαραγράφου Α7 του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 καθορίζονται οι υποκειμενικές και αντικειμενικές απαλλαγές από το ΕΕΤΑ.

Ειδικότερα, με τις ανωτέρω διατάξεις του νόμου απαλλάσσονται από το τέλος τα ακίνητα που έχουν χαρακτηριστεί ως διατηρητέα, με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, εφόσον δεν χρησιμοποιούνται με οποιονδήποτε τρόπο, και τα ακίνητα που έχουν χαρακτηριστεί ως χώροι ιστορικών ή αρχαιολογικών μνημείων με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, για την απαλλαγή των οποίων από το ΕΕΤΑ απαιτείται μόνο το οικείο ΦΕΚ χαρακτηρισμού τους.

Στην περίπτωση που συγκεκριμένο κτίριο χαρακτηρίζεται, από τον αρμόδιο Υπουργό, ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, όσον αφορά το ΕΕΤΑ, θεωρούμε ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη η ευνοϊκότερη ρύθμιση (ως ιστορικό και αρχαιολογικό μνημείο) και επομένως απαλλάσσεται, εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις.

Συνεπώς, το ακίνητο επί της οδού ........, το οποίο έχει χαρακτηριστεί από τον Υπουργό Πολιτισμού ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο με την αριθ.ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/........ απόφαση, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ....... , απαλλάσσεται από το ΕΕΤΑ.


Η Προϊσταμένη της Δ/νσης
Μαρία Η. Μενούνου


 Ετικέτες:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο