Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-04-2014 ]

Αρ. πρωτ.: ΔΕΦΚ Δ 5009182 ΕΞ 10.4.2014 Διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας αυτοκινήτων οχημάτων

(Διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας αυτοκινήτων οχημάτων)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 10 Απριλίου 2014
Αρ.Πρωτ.: ΔΕΦΚ Δ 5009182 ΕΞ2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ   
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ. - Τμήμα Δ'

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:101 84- Αθήνα
Πληροφορίες:Αθηνά Γιαννάκη
Τηλέφωνο:210.69.87.402
FAX:210.69.87.408
E-Mail: [email protected]

ΘΕΜΑ : «Διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας αυτοκινήτων οχημάτων»

ΣΧΕΤ. : α) Η με αρ.πρωτ. ΔΕΦΚ Α 5041917 ΕΞ 4.12.2013 ΕΔΥΟ.
β) Η με αρ. πρωτ. ΔΕΦΚ Δ 5043812 ΕΞ 31.12.2013 ΕΔΥΟ.

Κατόπιν των ανωτέρω σχετικών, με αφορμή ερωτήματα που δεχτήκαμε αναφορικά με το εν θέματι ζήτημα και ειδικότερα με τον τρόπο ελέγχου του ορίου του 30% (απομείωση λόγω χιλιομέτρων) και του 95% (συνολική απομείωση), παραθέτουμε σχετικά αναλυτικά παραδείγματα για κατανόηση και ενιαία εφαρμογή.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1°

Έστω μεταχειρισμένο επιβατικό αυτοκίνητο 21 μηνών σεντάν, με τιμή χονδρικής πώλησης 25.000C, διανυθέντα χιλιόμετρα 27.049, προερχόμενο από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ
Απομείωση αξίας σύμφωνα με την κατηγορία αμαξώματος και την ηλικία. - Μήνες κυκλοφορίας: 21
- Συντελεστής κατηγορίας αμαξώματος σεντάν για 21 μήνες κυκλοφορίας από τους διαθέσιμους πίνακες: 37% [25.000€ - (25.000€ X 37%)] = 15.750€
Ποσοστό απομείωσης αξίας λόγω διανυθέντων χιλιομέτρων πλέον του Μέσου Όρου. - Μήνες κυκλοφορίας: 21
- Μ.Ο. χλμ για 21μήνες: (21 X 15.000)/12=26.250χλμ
- Επιπλέον χλμ: 27.049 – 26.250= 799 χλμ
- Συντελεστής Μείωσης:
799/500 X 0,30=0,47%
Αξία (μετά την απομείωση για
μεταχειρισμένα αυτοκίνητα)
[15.750€ – (15.750€ X 0,47%)*] = 15.676€
Έλεγχος 30%
*H απομείωση βάσει διανυθέντων χιλιομέτρων δεν πρέπει να ξεπερνά το 30% της αξίας που προσδιορίζεται μετά την ως άνω απομείωση, δηλ:
- 15.750€ X 0,47% = 74€
- 15.750€ X 30%=4.725€ > 74 €
[Η απομείωση βάσει διανυθέντων χιλιομέτρων (74€) δεν ξεπερνά το 30% της αξίας (4.725€)]
Σε κάθε περίπτωση στην πράξη, ο συντελεστής απομείωσης βάσει διανυθέντων χιλιομέτρων δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 30%.
Έλεγχος 95%
Επιπλέον η συνολική απομείωση, περιλαμβανομένης και της απομείωσης λόγω διανυθέντων
χιλιομέτρων πέραν του μέσου όρου, δε δύναται να υπερβαίνει το 95%, δηλ:
- 25.000€ - 15.676€ = 9.324€ συνολική απομείωση
- 25.000€ X 95% = 23.750 € > 9.324€
(άρα η συνολική απομείωση είναι πράγματι μικρότερη από το 95% της χονδρικής τιμής)
Σε κάθε περίπτωση στην πράξη, η αξία μετά τη συνολική απομείωση πρέπει να είναι ίση τουλάχιστον ή να ξεπερνά το 5% της αρχικής τιμής χονδρικής πώλησης.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2°

Έστω μεταχειρισμένο επιβατικό αυτοκίνητο 114 μηνών χάτσμπακ, με τιμή χονδρικής πώλησης 6.345C, με σύνολο διανυθέντων χιλιομέτρων 213.036, προερχόμενο από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ
Απομείωση αξίας σύμφωνα με την κατηγορία αμαξώματος και την ηλικία. - Μήνες κυκλοφορίας: 114
- Συντελεστής κατηγορίας αμαξώματος χατσμπακ για 114 μήνες κυκλοφορίας από τους διαθέσιμους πίνακες: 79% [6.345€ - (6.345€ X 79%)] = 1.332,45 €
Ποσοστό απομείωσης αξίας λόγω διανυθέντων χιλιομέτρων πλέον του Μέσου Όρου. - Μήνες κυκλοφορίας: 114
- Μ.Ο. χλμ για 114μήνες: (114 X 15.000)/12=142.500χλμ
- Επιπλέον χλμ: 213.036–142.500= 70.536 χλμ
- Συντελεστής Μείωσης: 70.536/500 X 0,30=42,32%*
Αξία (μετά την απομείωση για
μεταχειρισμένα αυτοκίνητα)
[15.750€ – (15.750€ X 0,47%)*] = 15.676€
Έλεγχος 30%
*H απομείωση βάσει διανυθέντων χιλιομέτρων δεν πρέπει να ξεπερνά το 30% της αξίας που
προσδιορίζεται μετά την ως άνω απομείωση, δηλ:
- 1.332,45 X 42,32% = 563,89€
- 1.332,45 X 30% = 399,735€ < 563,89€
Η απομείωση με βάση τα διανυθέντα χιλιόμετρα (563,89€), ξεπερνά το 30% της αξίας (399,735€), τότε:

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ

Αξία (μετά την απομείωση για μεταχειρισμένα αυτοκίνητα) 1.332,45€ – (1.332,45€ X 30%) = 932,715€
Σε κάθε περίπτωση στην πράξη, ο συντελεστής απομείωσης βάσει διανυθέντων χιλιομέτρων δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 30%
Έλεγχος 95% :
Επιπλέον η συνολική απομείωση, περιλαμβανομένης και της απομείωσης λόγω διανυθέντων
χιλιομέτρων πέραν του μέσου όρου, δε δύναται να υπερβαίνει το 95%, δηλ:
- 6.345€ - 932,715€ = 5.412,285 € συνολική απομείωση
- 6.345€ Φ 95% = 6.027,75 € > 5.412,285 €
(Η συνολική απομείωση είναι πράγματι μικρότερη από το 95% της χονδρικής τιμής και η αξία μετά τη συνολική απομείωση (932,715€) είναι μεγαλύτερη από το 5% της αρχικής τιμής χονδρικής πώλησης (317,25€))


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο Τμηματάρχης α.α.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Ε. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο