Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-01-1999 ]

ΠΟΛ.1006/20.1.1999 Αναγραφή του εννεαψήφιου ΑΦΜ στα εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία, μετά την 1.1.1999

(Αναγραφή του εννεαψήφιου ΑΦΜ στα εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία, μετά την 1.1.1999 )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 20 Ιανουαρίου 1999
Αρ.Πρωτ.: 1005693/124 Δ.Μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ Β΄
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ- Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Α΄
ΠΟΛ.: 1006

ΘΕΜΑ: Αναγραφή του εννεαψήφιου Α.Φ.Μ. στα εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία, μετά την 1.1.1999.

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν τεθεί από ΔΟΥ και φορολογούμενους, σχετικά με την αναγραφή του εννεαψήφιου ΑΦΜ του εκδότη, από 1.1.1999 και εξής, στα αποθέματα εντύπων φορολογικών στοιχείων, τα οποία περιέχουν τον οκταψήφιο ΑΦΜ εντύπως ή με σφραγίδα, ύστερα από την ισχύ της υπ' αριθ. 1027411/842/ΔΜ/26.2.1998 ΑΥΟ και
τις υπ' αριθ. 1050563/1800/ΔΜ/ΠΟΛ.1120/24.4.1998, 1094050/4000/ΔΜ/και 1143816/971/0015/σχετικές εγκυκλίους, παρέχουμε επιπρόσθετα τις παρακάτω διευκρινίσεις, κατά περίπτωση.

1. Φορολογικά στοιχεία που έχουν θεωρηθεί στις ΔΟΥ μέχρι 31.12.1998 και έχουν προεκτυπωμένο ή με σφραγίδα τον οκταψήφιο ΑΦΜ του εκδότη Το ψηφίο μηδέν (0) δύναται να προστεθεί ως πρώτο ψηφίο στον παλαιό οκταψήφιο
ΑΦΜ του εκδότη, με ευθύνη του, κατά την έκδοση κάθε ενός στοιχείου, είτε χειρόγραφα, είτε με σφραγίδα ή Η/Υ.
Επισημαίνουμε ότι, σε περίπτωση που διαπιστώνεται για πρώτη φορά από τους φορολογικούς ελέγχους (μετά την 1.1.1999) ότι δεν έχει τεθεί το επιπλέον ψηφίο του ΑΦΜ, σκόπιμο είναι να γίνονται συστάσεις για ορθή αναγραφή, χωρίς την επιβολή προστίμου.

2. Φορολογικά στοιχεία που προσκομίζονται για θεώρηση στις ΔΟΥ μετά την 1.1.1999 και φέρουν προεκτυπωμένο ή με σφραγίδα τον οκταψήφιο ΑΦΜ

α) Χειρόγραφα έντυπα φορολογικών στοιχείων
Τα στοιχεία αυτά, εφόσον προσκομίζονται για θεώρηση μετά την 1.1.1999, πρέπει να φέρουν τον εννεαψήφιο ΑΦΜ του εκδότη τους κατά τη θεώρηση. Το ψηφίο μηδέν (0) τίθεται ως πρώτο ψηφίο στον παλαιό οκταψήφιο ΑΦΜ του εκδότη, είτε χειρόγραφα, είτε με σφραγίδα.

β) Μηχανογραφικά έντυπα φορολογικών στοιχείων
Εφόσον οι επιτηδευματίες έχουν στην κατοχή τους αποθέματα μηχανογραφικών εντύπων με προεκτυπωμένο τον οκταψήφιο ΑΦΜ, δύνανται να τα θεωρήσουν μετά την 1.1.1999, υπό την προϋπόθεση ότι, το αργότερο κατά την έκδοση των στοιχείων αυτών από τον Η/Υ, θα εκτυπώνεται ο ΑΦΜ του εκδότη με εννέα ψηφία ή θα τίθεται
με σφραγίδα σε όλα τα αντίτυπα.
Σημειώνουμε ότι οι επιτηδευματίες όταν προσκομίζουν τα προαναφερόμενα αποθέματα μηχανογραφικών εντύπων για θεώρηση στη ΔΟΥ, θα δηλώνουν εγγράφως επί του σημειώματος θεώρησης, στη θέση των παρατηρήσεων, ότι ο ΑΦΜ τους με εννέα ψηφία θα αναγράφεται κατά την εκτύπωση.

3. Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία από φ.τ.μ. μετά την 1.1.1999 Για την περίπτωση αυτή ισχύουν τα αναφερόμενα στην υπ' αριθ. 1143816/971/0015Β/εγκύκλιο διαταγή.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο