Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-12-1998 ]

ΠΟΛ.1325/31.12.1998 Ελεύθερη είσοδος στα δημόσια θεάματα και ακροάματα των μελών της Ενωσης Σεναριογράφων Ελλάδος

(Ελεύθερη είσοδος στα δημόσια θεάματα και ακροάματα των μελών της Ενωσης Σεναριογράφων Ελλάδος )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 31 Δεκεμβρίου 1998
Αρ.Πρωτ.:1145165/6580/96/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΠΟΛ.: 1325

ΘΕΜΑ: Ελεύθερη είσοδος στα Δημόσια θεάματα και ακροάματα των μελών της Ένωσης Σεναριογράφων Ελλάδος.

Με αφορμή ερώτημα σχετικά με το παραπάνω θέμα της Ενωσης Σεναριογράφων Ελλάδος, διευκρινίζονται τα εξής.

Με την υπ' αριθ. 5825/2705/ΠΟΛ.248/31.8.1987 εγκύκλιο διαταγή του Υπουργείου Οικονομικών, διευκρινίστηκε ότι η αναγνωρισμένη από την πρακτική, λόγω της επαγγελματικής τους ιδιότητας, ελεύθερη είσοδος των δημοσιογράφων, ηθοποιών, σκηνοθετών, θεατρικών συγγραφέων κ.λπ. σε δημόσια θεάματα ή ακροάματα, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 1 του Α.Ν.505/1937, με την προϋπόθεση ότι ο εκμεταλλευτής του θεάματος επιτρέπει την είσοδο των προσώπων αυτών χωρίς την καταβολή αντιτίμου (εισιτηρίου), δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ΦΠΑ, διότι δεν αποτελεί οικονομική δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών από επαχθή, φανερά ή συγκεκαλυμμένα, αιτία.
Με την υπ' αριθ. 1022320/8011/2033/Α0014/ΕΔΥΟ, για την ομοιόμορφη εφαρμογή της παραπάνω απαλλαγής, ορίστηκε ότι οι εκμεταλλευτές δημοσίων θεαμάτων και ακροαμάτων που δέχονται την ελεύθερη είσοδο των παραπάνω αναφερομένων προσώπων, για τη διευκόλυνσή τους ιδίως, αλλά και τη διευκόλυνση
του φορολογικού ελέγχου, μπορούν να εκδίδουν θεωρημένα εισιτήρια με την ένδειξη "Δωρεάν" από ξεχωριστή σειρά.
Με την ίδια εγκύκλιο ορίζεται, επίσης, ότι τα ανωτέρω εκδιδόμενα "Δωρεάν" εισιτήρια δεν μπορούν να υπερβούν τα εβδομήντα εβδομαδιαίως για όλες τις προαναφερόμενες κατηγορίες συνολικά.
Με βάση όλα όσα αναπτύχθηκαν ανωτέρω, λαμβάνοντας υπόψη το υπ' αριθ. 7357/254/24.11.1998 έγγραφο της Οικονομικής Επιθεώρησης Αττικής, Υποδιεύθυνση Αθηνών, με τα επισυναπτόμενα σ' αυτό δικαιολογητικά, δεδομένου ότι η Ενωση Σεναριογράφων Ελλάδος, ως Σωματείο, ιδρύθηκε μετά την έκδοση της υπ' αριθ. Π.5825/2705/ΠΟΛ.248/31.8.1987 ΕΔΥΟ (Πολ.Πρωτ.Αθηνών 16947/20.11.1989) και, ως εκ τούτου, δεν είχαν συμπεριληφθεί τα μέλη της στις αναφερόμενες σ' αυτή περιπτώσεις, διευκρινίζεται ότι και των σεναριογράφων η ελεύθερη είσοδος στα δημόσια θεάματα, με τις ως άνω οριζόμενες προϋποθέσεις, δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ΦΠΑ, καθότι το επάγγελμα των σεναριογράφων είναι παρεμφερές με αυτό των θεατρικών συγγραφέων.
Σημειώνεται ότι τα εκδιδόμενα "Δωρεάν" εισιτήρια που αντιστοιχούν στην ελεύθερη είσοδο των ανωτέρω προσώπων, συμπεριλαμβάνονται στα εβδομήντα εβδομαδιαίως, που ισχύουν συνολικά για όλες τις κατηγορίες των προσώπων που αναφέρονται στην υπ' αριθ. 1022320/8011/2033/Α0014/ΕΔΥΟ που δικαιούνται ελεύθερη
είσοδο στα δημόσια θεάματα, για την οποία, σύμφωνα με την υπ' αριθ. Π.5825/2705/ΠΟΛ.248/31.8.1987 ΕΔΥΟ, δεν οφείλεται ΦΠΑ.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο