Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-12-1998 ]

ΠΟΛ.1323/31.12.1998 Κοινοποίηση διατάξεων - Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο

(Κοινοποίηση διατάξεων - Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα 31 Δεκεμβρίου 1998
Αριθμ. Πρωτ.: 1145362/7150-11/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 16η (Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων)
ΤΜΗΜΑ: Α΄
ΠΟΛ.: 1323

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.2648/1998 (ΦΕΚ 238/Α'/22.10.1998), με τις οποίες τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε το άρθρο 26 του Ν.1882/1990 (ΦΕΚ 43/Α'/23.3.1990).
Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, παρέχεται η δυνατότητα στον Υπουργό Οικονομικών, με αποφάσεις του, να επιβάλλει περιορισμούς και απαγορεύσεις, όχι μόνο κατά των οφειλετών του Δημοσίου που δεν έχουν τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο (με αναστολή πληρωμής ή με διευκόλυνση τμηματικής καταβολής) τις βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές τους προς το Δημόσιο, αλλά και κατά των υπόχρεων σε υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και απόδοσης παρακρατούμενου και επιρριπτόμενου φόρου.
Η εκπλήρωση των υποχρεώσεων προς το Δημόσιο αποδεικνύεται με αποδεικτικό ενημερότητας, που εκδίδεται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ. Με αποφάσεις, επίσης, του Υπουργού Οικονομικών, μπορεί να διαφοροποιείται ο
χρόνος ισχύος του αποδεικτικού, ανάλογα με την αιτία που αυτό ζητείται, το είδος του επαγγέλματος του αιτούντα (Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο), καθώς και τη συνέπεια αυτού στις υποχρεώσεις του προς το Δημόσιο, όσον αφορά τις βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές του.
Η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού θα αρχίσει μετά την έκδοση και δημοσίευση στο ΦΕΚ της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία, εκτός των άλλων, θα καθορισθεί και ο χρόνος ισχύος του αποδεικτικού.
Συνεπώς, μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής, εξακολουθεί να ισχύει η υπ' αριθ. 2048300/6844-11/0016/19.7.1990 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως αυτή συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με εκδοθείσες αποφάσεις.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο