Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-03-2014 ]

Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1048002 ΕΞ 18.3.2014 Φόροι που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4174/2013

(Φόροι που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4174/2013)

Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών ΚΦΔ

Αθήνα, 18/03/2014
Αρ.Πρωτ: Δ12Α 1048002 ΕΞ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α', Β', Γ'

Ταχ. Δ/νση: Κ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Α. Μπουραζάνη, Ε. Καπούτσου, Μ. Βλάχου
Τηλέφωνο: 2103375317-8, 2103375311-2, 2103375079, 2103375149
ΦΑΞ: 2103375001

ΘΕΜΑ: Φόροι που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4174/2013

ΣΧΕΤ.: Το αρ. ΔΠΕΙΣ Α 1013885 ΕΞ 2014 / 22.01.2014 έγγραφο της Δ/νσης Πολιτικής Εισπράξεων

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε ότι οι φόροι εισοδήματος, σύμφωνα με την προϊσχύουσα και την κείμενη νομοθεσία, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013), είναι οι ακόλουθοι:

1. Φόρος εισοδήματος με βάση τις ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος:

Α. Φυσικών Προσώπων:

- φόρος εισοδήματος, προκαταβολή επόμενου έτους, τέλος επιτηδεύματος του άρ.31 του ν. 3986/2011, ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρ. 29 του ν. 3986/2011, φόρος πολυτελούς διαβίωσης του άρ. 44 του ν. 4111/2013 - Το συνολικό ποσό καταβάλλεται σε 3 δόσεις

Β. Νομικών Προσώπων:

- φόρος εισοδήματος, τέλος επιτηδεύματος του άρθρου 31 του ν.3986/2011 - Το συνολικό ποσό καταβάλλεται σε 8 δόσεις

2. Παρακρατούμενοι φόροι εισοδήματος, με βάση τις δηλώσεις απόδοσης παρακρατούμενοι φόρων, όπως παρακράτηση σε:

- μισθούς και συντάξεις
- μερίσματα
- τόκους
- δικαιώματα
- αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες, ανεξαρτήτως αν έχουν παρασχεθεί στην Ελλάδα
- ασφάλισμα που καταβάλλεται εφάπαξ ή με τη μορφή περιοδικά καταβαλλόμενης παροχής στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων
- υπεραξία που αποκτά φυσικό πρόσωπο από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας
- λοιπές περιπτώσεις (πχ άρθρα 60-64 του ν. 4172/2013)

3. Αυτοτελής φορολόγηση εισοδημάτων διαφόρων περιπτώσεων

4. Λοιποί προκαταβλητέοι φόροι εισοδήματος

5. Έκτακτη Εισφορά στα Ιδιωτικά Πλοία Αναψυχής (άρθρο 3 του ν. 3790/2009)

6. Έκτακτες Εφάπαξ Εισφορές Κοινωνικής Ευθύνης των Νομικών Προσώπων (άρθρα 2 του ν. 3808/2009 και 5 του ν. 3845/2010)

7. Αυτοτελής Φορολογία Αφορολόγητων Αποθεματικών (άρθρο 8 του ν. 2579/1998)

8. Φορολογία Προβλέψεων Επισφαλών Απαιτήσεων (άρθρο 9, παρ. 4 του ν. 3296/2004)

9. Αυτοτελής Φορολογία Αφορολόγητων Αποθεματικών Τεχνικών Επιχειρήσεων (άρθρο 3 του ν. 2954/2001)

10. Αυτοτελής Φορολογία των Αποθεματικών των Τραπεζών (άρθρο 10 του ν. 3513/2006)

11. Αυτοτελής φορολόγηση αποθεματικών (παρ. 12 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει)

12. Φόρος πλοίων με ελληνική ή ξένη σημαία (Α' και Β' κατηγορίας) του ν. 27/1975 - Καταβάλλεται σε 4 δόσεις

13. Εισφορά εισαγόμενου συναλλάγματος (άρ. 45 του ν. 4141/2013) - Καταβάλλεται σε 4 δόσεις

14. Φόρος 10% των μερισμάτων εταίρων του άρ. 25 του ν. 27/1975 (άρ. 45 του ν. 4141/2013) - Καταβάλλεται εφάπαξ

15. Παροχή Ναυτιλιακών Κοινοτήτων (άρ. 14 του ν. 4223/2013) - Καταβάλλεται σε 2 δόσεις

16. Φόρος υπεραξίας ακινήτων (ν. 2065/1992)

17. Περιπτώσεις άρθρου 13 του ν.2238/1994
Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Π. Μπαλάσκας


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΑΓΡΟΤΕΣ
Up
Close
Close
Κλείσιμο