Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-12-1998 ]

ΠΟΛ.1317/29.12.1998 Εγκριση υποβολής μηνιαίας προσωρινής δήλωσης απόδοσης ΦΜΥ της "Alpha Τράπεζας Πίστεως" στην αρμόδια ΔΟΥ της έδρας της, για το προσωπικό που απασχολεί σε ολόκληρη τη χώρα

(Εγκριση υποβολής μηνιαίας προσωρινής δήλωσης απόδοσης ΦΜΥ της "Alpha Τράπεζας Πίστεως" στην αρμόδια ΔΟΥ της έδρας της, για το προσωπικό που απασχολεί σε ολόκληρη τη χώρα )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 29 Δεκεμβρίου 1998
Αρ.Πρωτ.:1137409/2175/Α΄0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12)
ΤΜΗΜΑ Α΄
ΠΟΛ.: 1317

ΘΕΜΑ: Έγκριση υποβολής μηνιαίας προσωρινής δήλωσης απόδοσης Φ.Μ.Υ. της <<ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ>> στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. της έδρας της, για το προσωπικό που απασχολεί σε ολόκληρη τη χώρα>>.
ΣΧΕΤ: Η 500/11/9-12-1998 αίτηση της <<ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ>>.

Υστερα από την υπ' αριθ. 500/11/9.12.1998 αίτηση που υποβλήθηκε από την "Alpha Τράπεζα Πίστεως", αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε ότι, εκτιμώντας το λόγο ότι με την παρούσα επιτυγχάνεται ταχύτερη είσπραξη του παρακρατούμενου Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών, εγκρίνουμε όπως ο Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών, τα τέλη
και οι εισφορές που παρακρατεί από 1.1.1999 η ανωτέρω Τράπεζα, για το προσωπικό που απασχολεί σε ολόκληρη τη χώρα, αποδίδεται με μια ενιαία προσωρινή δήλωση απόδοσης ΦΜΥ στην αρμόδια ΔOY της έδρας της (ΔΟΥ ΦΑΕΕ Αθηνών). Περαιτέρω, τονίζεται ότι η ανωτέρω Τράπεζα, μαζί με τη μηνιαία προσωρινή δήλωση απόδοσης του ΦΜΥ, πρέπει να υποβάλει την προβλεπόμενη από την υπ' αριθ. 1130942/1170/Α0012/ΠΟΛ.1334/8.2.1993 Διαταγή του Υπουργείου Οικονομικών αναλυτική κατάσταση.

Τέλος, λεπτομερείς οδηγίες για τις περαιτέρω ενέργειες από την εφαρμογή της παρούσας, καθώς και την υποβολή της ετήσιας οριστικής δήλωσης, θα σας δοθούν με άλλη διαταγή.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο