Σχόλια

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(ΦΕΚ Β' 819/02-04-2014)

Στην αρ. πρωτ. ΔΕΛΑ1036829ΕΞ2014/25.2.2014 «Τύπος οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού Φ.Π.Α.» Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 550/5.3.2014 (τεύχος Β):

α. στη πρώτη σελίδα του συνημμένου υποδείγματος, στην εν λόγω απόφαση, «ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ Φ.Π.Α.» στη περίπτωση γ) διορθώνεται το εσφαλμένο «προβέπουν», στο ορθό «προβλέπουν»,

β. στη δεύτερη σελίδα του συνημμένου υποδείγματος στην εν λόγω απόφαση, «ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ Φ.Π.Α.» στο κωδ. αριθμό 161 διορθώνεται το εσφαλμένο «ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ», στο ορθό «ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ υπόλοιπο»,

γ. στη δεύτερη σελίδα του συνημμένου υποδείγματος στην εν λόγω απόφαση, «ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ Φ.Π.Α.» στο κωδ. αριθμό 162 διορθώνεται το εσφαλμένο «ΠΟΣΟ για», στο ορθό «ΠΟΣΟ για έκπτωση»,

δ. στη δεύτερη σελίδα του συνημμένου υποδείγματος στην εν λόγω απόφαση, «ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ Φ.Π.Α.» στο κωδ. αριθμό 163 διορθώνεται το εσφαλμένο «ΠΟΣΟ για», στο ορθό «ΠΟΣΟ για επιστροφή»,

ε. στη δεύτερη σελίδα του συνημμένου υποδείγματος στην εν λόγω απόφαση, «ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ Φ.Π.Α.» στο κωδ. αριθμό 261 διορθώνεται το εσφαλμένο «Τελικό ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ», στο ορθό «Τελικό ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ υπόλοιπο»,

στ. στη δεύτερη σελίδα του συνημμένου υποδείγματος στην εν λόγω απόφαση, «ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ Φ.Π.Α.» στο κωδ. αριθμό 262 διορθώνεται το εσφαλμένο «ΠΟΣΟ για», στο ορθό «ΠΟΣΟ για έκπτωση»,

ζ. στη δεύτερη σελίδα του συνημμένου υποδείγματος στην εν λόγω απόφαση, «ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ Φ.Π.Α.» στο κωδ. αριθμό 263 διορθώνεται το εσφαλμένο «ΠΟΣΟ για», στο ορθό «ΠΟΣΟ για επιστροφή»

(Από το Υπουργείο Οικονομικών − Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων)

Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-03-2014 ]

Αριθ. ΔΕΛ Α 1036829 ΕΞ 25.2.2014 Τύπος οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού Φ.Π.Α.

(Τύπος οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού Φ.Π.Α.)

Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών (Κ.Φ.Δ.)

Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2014
Αρ. Πρωτ.:ΔΕΛ Α 1036829 ΕΞ2014

(ΦΕΚ Β' 550/05-03-2014)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ -ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α', Γ -ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14η
Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3375203


ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Τύπος οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 37 του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α΄) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

2. Το γεγονός ότι με την παρούσα Απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Ο τύπος της οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού Φ.Π.Α. θα έχει τη μορφή του συνημμένου υποδείγματος.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ

Θ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο