Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-03-2014 ]

Αρ. πρωτ.: ΔΕΦΚ Δ 5005671 ΕΞ 4.3.2014 Κοινοποίηση του άρθρου 128 του ν.4199/2013 - Κατάργηση βιβλιαρίου μεταβολών και κυριότητας για τα φορτηγά κάτω των 4.000 χιλιογράμμων

(Κοινοποίηση του άρθρου 128 του ν.4199/2013 - Κατάργηση βιβλιαρίου μεταβολών και κυριότητας για τα φορτηγά κάτω των 4.000 χιλιογράμμων)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 4 Μαρτίου 2014
Αρ.Πρωτ.: ΔΕΦΚ Δ 5005671 ΕΞ2014

ΕΛ Λ Η Ν Ι ΚΗ Δ ΗΜΟ ΚΡΑΤ Ι Α
Υ Π ΟΥ Ρ Γ Ε Ι Ο ΟΙ ΚΟΝ ΟΜΙ ΚΩ Ν
Γ Ε Ν Ι ΚΗ Γ ΡΑΜΜΑΤ Ε Ι Α Δ ΗΜΟ ΣΙ Ω Ν Ε ΣΟΔΩ Ν
Γ Ε Ν . Δ / Ν ΣΗ Τ ΕΛ Ω Ν Ε Ι ΩΝ ΚΑΙ Ε .Φ. Κ.
Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ. - ΤΜΗΜΑ Δ’
Δ/ΝΣΗ 18η -ΤΜΗΜΑ Α΄
Δ/ΝΣΗ 19η - ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄, Ε΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ.Σερβίας 10
Ταχ.Κώδικας:101 84
Πληροφορίες:Αικ.Μελανίτου
Κ.Κούκουνα
Π. Μαθιουδάκη
Ουρ. Σωτηροπούλου
Τηλέφωνο:210.69.87.406, 210.69.87.503
210. 69.87.432, 210.69.87.453
FAX:210.69.87.408
E-mail:[email protected]

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση του άρθρου 128 του ν.4199/2013-Κατάργηση βιβλιαρίου μεταβολών και κυριότητας για τα φορτηγά κάτω των 4.000 χιλιογράμμων

Κοινοποιούμε το άρθρο 128 του ν.4199/2013 (ΦΕΚ 216/Α΄) για ενημέρωση και εφαρμογή, καθώς και τις αριθμ. πρωτ. Β/οικ.52536/4730/13/24.10.2013 (Μέρος Ε-άρθρο 128 ) (ΑΔΑ:ΒΛΛΤ1-ΒΞ5) και Α1/61330/5462/16.12.2013 (ΑΔΑ:ΒΛΓΛ1-ΑΤΞ) εγκυκλίους του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, αναφορικά με την απλούστευση της διαδικασίας χορήγησης των αδειών κυκλοφορίας και μεταβίβασης της κυριότητας των φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης.

Ειδικότερα, από 11.10.2013, ημερομηνία έναρξης ισχύος των ως άνω διατάξεων, καταργείται η υποχρέωση τήρησής του, κατά τα προβλεπόμενα στο ν.δ.1146/1972 (ΦΕΚ 64/Α΄), βιβλιαρίου μεταβολών και κυριότητας για τα φορτηγά οχήματα ιδιωτικής χρήσης μικτού βάρους κάτω των 4.000 χιλιογράμμων.

Σε ό, τι αφορά τη μεταβίβαση, αυτή θα διενεργείται με σχετική πράξη επί του τίτλου κυριότητας, που σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις θεωρείται, για τα άνευ αριθμού κυκλοφορίας οχήματα, κατά περίπτωση, το πιστοποιητικό ταξινόμησης οχημάτων ή το πιστοποιητικό μεταβιβαστικό κυριότητας αυτοκινήτου οχήματος που εκδίδεται από τις Υπηρεσίες Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού, ενώ για τα έχοντα αριθμό κυκλοφορίας, η άδεια κυκλοφορίας αυτών.

Στην περίπτωση που από το παραστατικό τελωνισμού προκύπτει απαγόρευση μεταβίβασης της κυριότητας αυτού, λόγω μη παρέλευσης του ισχύοντος περιοριστικού διαστήματος της δεκαετίας από την παραλαβή του με απαλλαγή από δασμούς και φόρους, η πράξη της μεταβίβασης ενεργείται εφόσον καταβληθούν στην αρμόδια τελωνειακή αρχή οι οφειλόμενες επιβαρύνσεις ενώ στην περίπτωση που έχει παρέλθει το ανωτέρω ισχύον περιοριστικό διάστημα η πράξη της μεταβίβασης ενεργείται κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας τελωνειακής αρχής.

Τέλος, υπενθυμίζεται η υποχρέωση αναγραφής στα εκδιδόμενα πιστοποιητικά ταξινόμησης οχημάτων κατά την ατελή παράδοση αυτών, δυνάμει του άρθρου 7 του Α.Ν. 896/37 (ΦΕΚ 395/Α΄) και του άρθρου 8 του ν. 1567/85 (ΦΕΚ 171/Α΄), της απαγόρευσης μεταβίβασης ή παραχώρησης της χρήσης αυτών, πριν από την παρέλευση του ισχύοντος περιοριστικού διαστήματος της δεκαετίας, χωρίς την προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας τελωνειακής αρχής.Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΗΧΩΡΙΤΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΑΓΡΟΤΕΣ
Up
Close
Close
Κλείσιμο