Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-12-1998 ]

ΠΟΛ.1304/9.12.1998 Κοινοποίηση των διατάξεων των παρ. 10 και 11 του άρθρου 41 του Ν.2648/1998

(Κοινοποίηση των διατάξεων των παρ. 10 και 11 του άρθρου 41 του Ν.2648/1998 )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 1998
Αριθ.Πρωτ.: 1139703/6825/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π. 14/12/1998/ΑΧ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η (Εισ. Δημ. Εσόδων)
ΤΜΗΜΑ Γ'
ΠΟΛ.: 1304

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 10 & 11 του άρθρου 41 του ν.2648/1998 (ΦΕΚ 238/Α'/22.10.98).

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των παρ. 10 και 11 του άρθρου 41 του Ν.2648/1998 (ΦΕΚ 238/Α'/22.10.1998) και παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις και οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.
Με τις ανωτέρω διατάξεις ρυθμίζεται η προνομιακότητα των πτωχευτικών απαιτήσεων του Δημοσίου.


Ειδικότερα:
α) Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 10, με την οποία αντικαθίσταται η τελευταία παράγραφος του άρθρου 61 του ΚΕΔΕ, σε περίπτωση πτώχευσης οφειλέτη όλες οι πτωχευτικές απαιτήσεις του Δημοσίου είναι προνομιακές.

β) Κατά τη διάταξη της παρ. 11, η παραπάνω διάταξη της παρ. 10 ισχύει μόνο για τις πτωχεύσεις που κηρύσσονται μετά την έναρξη ισχύος του νόμου, δηλ. από 22.10.1998 και μετά.

Συνεπώς:

α) Για τις πτωχεύσεις που έχουν κηρυχθεί μέχρι και 21.10.1998, εξακολουθούν να ισχύουν, ως προς την προνομιακότητα των απαιτήσεων του Δημοσίου, τα αναφερόμενα στην υπ' αριθ. 574/1994 Γνωμ/ση του Ν.Σ.Κ., που σας έχει κοινοποιηθεί με την υπ' αριθ. 1073902/5933/0016/ εγκύκλιό μας, κατά την οποία, σε περίπτωση εκποίησης περιουσιακών στοιχείων στη διάρκεια της πτώχευσης, προνομιακές θεωρούνται οι απαιτήσεις του Δημοσίου που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι την εκποίηση, ενώ, σε περίπτωση πτωχευτικού
συμβιβασμού, οι απαιτήσεις που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι την κατάρτισή του.

β) Για τις πτωχεύσεις που κηρύσσονται από 22.10.1998 και μετά, όλα τα πτωχευτικά χρέη του οφειλέτη προς το Δημόσιο είναι προνομιακά, ανεξαρτήτως του χρόνου κατά τον οποίο βεβαιώνονται και, συνεπώς, θα πρέπει να αναγγέλλονται όλες οι πτωχευτικές απαιτήσεις του Δημοσίου ως προνομιακές (ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσης) και να κατατάσσονται σύμφωνα με τη σειρά που ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 61 του ΚΕΔΕ, σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στο άρθρο 975 του ΚΠΔ.

Επισημαίνουμε ακόμη ότι, σε περίπτωση που το Δημόσιο καλείται σε συνέλευση πιστωτών για κατάρτιση πτωχευτικού συμβιβασμού, στα πλαίσια εργασιών πτώχευσης που κηρύχθηκε από 22.10.1998 και μετά, δεν πρέπει να συμμετέχει ποτέ και να ψηφίζει εκπρόσωπός του, ώστε να μην δεσμεύεται το Δημόσιο από το συμβιβασμό,
όπως θα συνέβαινε σε αντίθετη περίπτωση. Για τη συμμετοχή ή όχι σε συνέλευση πιστωτών για κατάρτιση πτωχευτικού συμβιβασμού, στα πλαίσια εργασιών πτώχευσης που κηρύχθηκε μέχρι και 21.10.1998, εξακολουθούν να ισχύουν τα αναφερόμενα στην ανωτέρω ΠΟΛ.1169/1995, καθώς και στην υπ' αριθ. 1104209/8380/0016/25.9.1997 εγκύκλιό μας.

Παράγραφοι 10 και 11 του άρθρου 41 του Ν.2648/1998

10. Η παρ. 5 του άρθρου 61 του Ν.Δ.356/1974 (ΚΕΔΕ) αντικαθίσταται ως εξής:

"5. Σε περίπτωση πτώχευσης οφειλέτη του, το Δημόσιο κατατάσσεται στη σειρά της παρ. 1 του παρόντος άρθρου για όλες τις απαιτήσεις του που γεννήθηκαν ή ανάγονται σε χρόνο πριν από την πτώχευση, ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσής τους".

11. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζεται στις πτωχεύσεις που κηρύσσονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο