Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-03-2014 ]

Αρ. πρωτ.: Δ14Β 1192213 ΕΞ 13.12.2013 Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ επί καταβολής οφειλόμενου ποσού σε Δικηγόρο που συνταξιοδοτήθηκε

(Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ επί καταβολής οφειλόμενου ποσού σε Δικηγόρο που συνταξιοδοτήθηκε)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα, 13.12.2013
Αρ. Πρωτ: Δ14Β 1192213 ΕΞ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
14η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ Β΄ «Παροχή Υπηρεσιών και Ειδικά Καθεστώτα»

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας: 106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Α. Γκότση
Τηλέφωνο : 210- 3645848
Fax : 210- 3645413
e-mail : [email protected]

Θέμα: «Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ επί καταβολής οφειλόμενου ποσού σε Δικηγόρο που συνταξιοδοτήθηκε»

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. …………….. έγγραφό σας.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, κατά το μέρος της αρμοδιότητάς μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Όπως προκύπτει από το έγγραφό σας, ο Δήμος ………………………. οφείλει σε δικηγόρο ποσό στο οποίο συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ που προέκυψε από παρεχόμενες προς το Δήμο υπηρεσίες, σε πρώην ελεύθερο επαγγελματία και νυν συνταξιούχο. Τίθεται το ερώτημα πως θα αποδοθεί στο Δημόσιο ο αναλογούν Φ.Π.Α. δεδομένου ότι ο δικηγόρος έχει συνταξιοδοτηθεί και έχει προβεί σε οριστική διακοπή εργασιών.

Σύμφωνα με το Δ15Β 1156110/14.10.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Βιβλίων και Στοιχείων, ο Δήμος οφείλει να εκδώσει απόδειξη δαπάνης με την καταβολή της αμοιβής στο δικαιούχο.

Στην περίπτωση αυτή, εάν η καταβολή της αμοιβής πραγματοποιείται με έκδοση απόδειξης δαπάνης, η καταβολή του συμπεριλαμβανόμενου στην αμοιβή και οφειλόμενου στο δημόσιο ΦΠΑ πραγματοποιείται με υποβολή έκτακτης δήλωσης ΦΠΑ από τον δικαιούχο.

Για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, ο δημόσιος φορέας θα πρέπει να εξοφλήσει τον εν λόγω επιτηδευματία, μετά τη προσκόμιση αντιγράφου της έκτακτης δήλωσης από το οποίο θα προκύπτει η καταβολή του αναλογούντος ΦΠΑ στο Δημόσιο.


Η Προϊσταμένη της Δ/νσης
Βασιλική Τάτση

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο