Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-02-2014 ]

Ι.Κ.Α. αρ. πρωτ.: Γ99/04/32/27.2.2014 Άμεση είσπραξη ποσών από πίνακες κατάταξης διανομής και εκκαθαρίσεων

(Άμεση είσπραξη ποσών από πίνακες κατάταξης διανομής και εκκαθαρίσεων)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα 27 Φεβρουαρίου 2014
Αρ. Πρωτ.: Γ99/04/32

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΚΕΑΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Πειραιώς 28
Ταχ. Κώδικας : 104 37
Τηλέφωνο : 210 52 91 712-713
: 210 52 91 714
: 210 52 91 718
FAX : 210 52.91.735
E-mail : [email protected]

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ : Άμεση είσπραξη ποσών από πίνακες κατάταξης διανομής και εκκαθαρίσεων

Έχει διαπιστωθεί ότι από υπαιτιότητα της υπηρεσίας μας παραμένουν ανείσπρακτα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κ.λ.π., ποσά από πίνακες στους οποίους έχει καταταγεί το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. παρόλο που δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα κατά της κατάταξης ή η κατάταξη έχει καταστεί τελεσίδικα οριστική.

Σας επισημαίνουμε ότι, πρέπει να φροντίσετε σε συνεννόηση με τους αρμόδιους Συμβολαιογράφους (Συμβολαιογραφική εντολή), ή τους αρμόδιους Συνδίκους (για ποσά από Πίνακες Διανομής Πτωχεύσεων), ή τους αρμόδιους Εκκαθαριστές (για ποσά από Πίνακες Εκκαθαρίσεων), να εισπραχτούν ΑΜΕΣΑ τα δικαιούμενα ποσά με ευθύνη των αρμόδιων Προϊσταμένων Τμημάτων και Διευθύνσεων των Υπηρεσιών στις οποίες εκκρεμούν ποσά προς είσπραξη, με δικαιούχο το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ..

Παρακαλούμε για την ενημέρωση της υπηρεσίας μας με τα ποσά που εισπράχθηκαν από την αιτία αυτή μέχρι 31/3/2014.

Συνημμένα αποστέλλεται έντυπο στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Μονάδα σας, που θα πρέπει να συμπληρωθεί και να αποσταλεί στο e-mail [email protected].

Το έντυπο θα πρέπει να αποσταλεί στην υπηρεσία μας ακόμα κι αν δεν έχουν εισπραχτεί ποσά, αιτιολογώντας τη μη είσπραξη στη σχετική στήλη.

Στην περίπτωση αυτή θα αναγραφεί η ένδειξη «0» (όπου «0» μη είσπραξη) στη σχετική στήλη.


Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ (ΚΕΑΟ)
ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο