Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-02-2014 ]

ΠΟΛ.1063/21.2.2014 Καθορισμός Εναλλακτικής Διαδικασίας οριστικής παύσης ΦΗΜ, λόγω μη χρήσης του

(Καθορισμός Εναλλακτικής Διαδικασίας οριστικής παύσης ΦΗΜ, λόγω μη χρήσης του)

Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ)

Αθήνα, 21/2/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ : ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)
Τμήμα : Γ΄ - Τεχνολογιών Πληροφορικής και Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διασφάλισης Συναλλαγών

Πληροφορ :Μπιλιούρη Ευρυδίκη
Ταχ.Δ/νση :Καρ.Σερβίας 10
Ταχ.Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο :2103617681
FAX :2103390882

ΠΟΛ 1063/2014

ΘΕΜΑ : Καθορισμός Εναλλακτικής Διαδικασίας οριστικής παύσης ΦΗΜ, λόγω μη χρήσης του.

Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται τελευταία στην Υπηρεσία μας, σχετικά με τα προβλήματα που παρουσιάζονται κατά την διαδικασία παύσης παλαιού ΦΗΜ ο οποίος δεν χρησιμοποιείται (καθίσταται ανενεργός), καθορίζουμε τη διαδικασία, που πρέπει να ακολουθείται σε αυτές τις περιπτώσεις, αφού ληφθούν υπόψη τα κατωτέρω:

Α) Όπως είναι γνωστό, αντικατάσταση ενός ΦΗΜ μπορεί να γίνει λόγω πλήρωσης ή βλάβης της φορολογικής μνήμης. Επίσης, ως παύση λογίζεται και η περίπτωση που ο επιτηδευματίας προτίθεται να προμηθευτεί καινούργιο ΦΗΜ, που θα είναι νέου σχεδιασμού και θα είναι εξελιγμένης τεχνολογίας σε σύγκριση με τον παλιό ΦΗΜ.

Εξυπακούεται ότι στη περίπτωση παύσης ΦΤΜ χωρίς να αγορασθεί νέα (π.χ. επιλέγεται η χρήση Η/Υ και ΕΑΦΔΣΣ), έχουν ανάλογη εφαρμογή τα οριζόμενα στην εγκύκλιο αυτή.

Β) Έτσι για να διευκολυνθεί και να επιταχυνθεί η διαδικασία δήλωσης παύσης ΦΗΜ, εφόσον ο παλιός ΦΗΜ δεν χρησιμοποιείται (καθίσταται ανενεργός) και ειδικότερα στις περιπτώσεις που μέχρι τη συμπλήρωση του καταληκτικού Ζ υπολείπονται περισσότερα από 300 ημερήσια δελτία Ζ, παρέχεται η δυνατότητα στον κάτοχο – χρήστη, να προβαίνει στην οριστική παύση αυτού, αντί της προσωρινής αναστολής λειτουργίας του. Για την δήλωση της παύσης αυτής θα γίνεται χρήση του νέου κωδικού παύσης με αριθμό 41 και τίτλο «Οριστική Παύση ΦΗΜ λόγω μη χρήσης του»

Για την υποβολή της ανωτέρω δήλωσης, θα ακολουθείται η διαδικασία που καθορίζεται με την ΑΥΟ ΠΟΛ.1005/4.1.2013 (ΦΕΚ 77Β/18.1.2013), με τις διατάξεις της οποίας καθιερώθηκε η ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Έναρξης- Μεταβολής-Παύσης λειτουργίας των ΦΗΜ, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου.

Επιπρόσθετα για την υποβολή της ανωτέρω δήλωσης, η προθεσμία υποβολής που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 276Α/22.12.2006) δεν είναι δεσμευτική, η έκδοση όμως του Ημερήσιου Δελτίου Ζ ή η ανάγνωση μνήμης δεν θα πρέπει να είναι προγενέστερη των δύο εργασίμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής του με το έντυπο Δ13 στο διαδικτυακό τόπο της ΓΓΠΣ.

Επισημαίνεται ότι εφόσον επιλεγεί από τον επιτηδευματία να γίνει παύση με τη χρήση του ανωτέρω κωδικού, δεν είναι δυνατή η εκ νέου δήλωση-εισαγωγή του ΦΗΜ στο σύστημα ΤΑΧΙS-ΚΒΣ ούτε η επαναχρησιμοποίηση του για οποιονδήποτε λόγο. Σε αντίθετη περίπτωση θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.γ1 του άρθρου 10 του ν.1809/1988 (ΦΕΚ 276Α/22.12) περί έκδοσης στοιχείων από εγκεκριμένη και μη δηλωμένη ΦΗΜ ή σύστημα.

Τέλος, ο φορολογικός μηχανισμός και το ΒΣΕ αυτού, φυλάσσεται με ευθύνη του κατόχου για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Β.Σ., και είναι στη διάθεση των ελεγκτικών οργάνων σε κάθε περίπτωση ελέγχου.

Προηγούμενη θέση της διοίκησης, που ρυθμίζει τα ανωτέρω θιγόμενα θέματα κατά διάφορο τρόπο, παύει να ισχύει ως προς τα συγκεκριμένα σημεία.


Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
Θεοχάρης Θεοχάρης

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο