Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-02-2014 ]

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 21/26.2.2014 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 127, παρ. Ι, εδ. 2α και β του Ν. 4199/2013

(Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 127, παρ. Ι, εδ. 2α και β του Ν. 4199/2013)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα, 26. 2 . 2014
Αριθ. Πρωτ. Σ60/6

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)
Πληροφορίες: Μ. Κουτσοπούλου
Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215185
FAX: 210 5230046
e-mail : [email protected]

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Πατησίων 12, Τ.Κ. 10677 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Αθανασίου
Αριθ. τηλεφώνου: 2103891000
FAX: 2103827020
e-mail: [email protected]

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 21

Θ Ε Μ Α: «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 127, παρ. Ι, εδ. 2α και β του Ν. 4199/2013».

Κοινοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 127, παρ. Ι, εδ. 2α και β του Ν. 4199/2013, οι οποίες δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 216Α/11.10.2013 και αφορούν τον επιμερισμό της παρακράτησης ή μείωσης των συντάξεων που διενεργούνται βάσει ειδικών διατάξεων σε κάθε φορέα που καταβάλλει συνταξιοδοτική παροχή.

Συγκεκριμένα, στο εδ. 2α ορίζεται ότι από 1.1.2013, στις περιπτώσεις που βάσει των νόμων 3863/2010, 3865/2010, 3891/2011, 4024/2011, 4051/2012 και 4093/2012 γίνεται παρακράτηση ή μείωση επί του αθροίσματος των συντάξεων οι οποίες καταβάλλονται από οποιαδήποτε πηγή και για οποιαδήποτε αιτία, το ποσό της παρακράτησης ή της μείωσης επιμερίζεται αναλογικά σε κάθε φορέα ή τομέα.

Επίσης, στο εδ. β ορίζεται ότι ειδικά για τις συντάξεις που καταβάλλονται σε μέλη οικογένειας θανόντος ασφαλισμένου ή συνταξιούχου η προβλεπόμενη από τις ανωτέρω διατάξεις παρακράτηση ή μείωση διενεργείται από 1.1.2013 στο καταβαλλόμενο σε κάθε δικαιούχο ποσό, ενώ όταν καταβάλλεται και άλλη σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή και για οποιαδήποτε αιτία εφαρμόζεται παράλληλα και ο προαναφερόμενος στο εδ. α αναλογικός επιμερισμός σε κάθε φορέα ή τομέα.

Επισημαίνεται ότι, επειδή οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν για συντάξεις που καταβάλλονται ήδη από 1.1.2013, θα πρέπει να συνδυαστούν με την ΠΟΛ.1010/25.1.2013 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών (σχετ. αρ. πρωτ. Σ01-11/14.1.2014 Γεν. Έγγραφο της Διεύθυνσης Εκμετάλλευσης προς τις υπηρεσίες πληρωμής συντάξεων).

Τέλος, υπενθυμίζεται και το με αρ. πρωτ. Σ60/108/6.9.2013 Γενικό Έγγραφο της Διεύθυνσης Παροχών, σύμφωνα με τις οδηγίες του οποίου οι διαδικασίες επιστροφής ή παρακράτησης ποσών συντάξεων διενεργούνται αυστηρά με μηχανογραφικές διαδικασίες που υποστηρίζονται από το Ε.Σ.Ε.Π.Σ.Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο