Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-02-2014 ]

Αριθμ. πρωτ.: 8361/25.2.2014 Οδηγίες για την υποβολή δικαιολογητικών τεκμηρίωσης της δυνατότητας κάλυψης της ιδίας συμμετοχής για τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν προς υπαγωγή στον Ν.3908/11 από την υπογραφή της παρούσας και έως τις 28-2-2014

(Οδηγίες για την υποβολή δικαιολογητικών τεκμηρίωσης της δυνατότητας κάλυψης της ιδίας συμμετοχής για τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν προς υπαγωγή στον Ν.3908/11 από την υπογραφή της παρούσας και έως τις 28-2-2014)

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αθήνα 25-2-2014
Αριθμ. Πρωτ. 8361

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ταχ.Δ/νση : Πλ. Συντάγματος
Ταχ.. Κώδικας : 10180
Πληροφορίες : Σ. Αθανασίου
Τηλέφωνο : 2103332279

Εγκύκλιος

Οδηγίες για την υποβολή δικαιολογητικών τεκμηρίωσης της δυνατότητας κάλυψης της ιδίας συμμετοχής για τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν προς υπαγωγή στον Ν.3908/11 από την υπογραφή της παρούσας και έως τις 28-2-2014.

1. Θεσμικό πλαίσιο.

Σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση 17303/19.4.2011 (ΦΕΚ ΑΡΙΘ.651/τ.Β/ 20-4-2011) και συγκεκριμένα το ΚΕΦΑΛΑΙΟ «Στοιχεία τεκμηρίωσης της δυνατότητας κάλυψης από το φορέα του επενδυτικού σχεδίου της ιδίας συμμετοχής και των πέραν αυτής ιδίων κεφαλαίων» σε περίπτωση που η ιδία συμμετοχή πρόκειται να καλυφθεί μέσω αύξησης μετοχικού-εταιρικού κεφαλαίου από νέες εισφορές των μετόχων-εταίρων σε μετρητά:

α. Αν οι μέτοχοι-εταίροι είναι Φυσικά Πρόσωπα και δεν έχει ακόμα πραγματοποιηθεί η αύξηση μετοχικού-εταιρικού κεφαλαίου για το επενδυτικό σχέδιο, υποβάλλονται για το καθένα:

i. αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων των τελευταίων τριών ετών,

ii. πρωτότυπα τραπεζικά παραστατικά ή ακριβή αντίγραφα τρίμηνης κατ’ ελάχιστον κίνησης τραπεζικών λογαριασμών.

2. Ειδική εφαρμογή για τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν προς υπαγωγή έως τις 28-2-2014.

Σύμφωνα με την επικείμενη νομοθετική ρύθμιση η περίοδος υποβολής των επενδυτικών σχεδίων προς υπαγωγή στον Ν.3908/2011 κατά τον α’ κύκλο του 2014 βραχύνεται λόγω των αλλαγών του νομικού πλαισίου της Ε.Ε. για τις κρατικές ενισχύσεις, που θα τεθούν σε εφαρμογή από το 2ο εξάμηνο του 2014, με συνέπεια να μην δίδεται επαρκής χρόνος συγκέντρωσης των απαιτούμενων κεφαλαίων και διατήρησης επί τρίμηνο, προς τεκμηρίωση της δυνατότητας κάλυψης της ιδίας συμμετοχής.

Προκειμένου να μην δημιουργηθούν δυσανάλογες συνέπειες και ανυπέρβλητα εμπόδια στην υποβολή των αιτημάτων υπαγωγής, ειδικά για τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν προς υπαγωγή έως τις 28-2-2014, οι επενδυτικοί φορείς δύνανται να προσκομίζουν πρωτότυπα τραπεζικά παραστατικά ή ακριβή αντίγραφα κίνησης τραπεζικών λογαριασμών ενός κατ’ ελάχιστον μηνός αντί τριών.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες θα πρέπει να ελέγχουν την πλήρωση των όρων υπαγωγής αναφορικά με την τεκμηρίωση της δυνατότητας κάλυψης από το φορέα του επενδυτικού σχεδίου της ιδίας συμμετοχής και των πέραν αυτής ιδίων κεφαλαίων, σύμφωνα με τα ανωτέρω.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓ ΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΠΑΝΑΓΙ ΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΗΤΑΡΑΚΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο