Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-11-1998 ]

ΠΟΛ.1291/19.11.1998 Παράταση προθεσμιών απόδοσης τελών χαρτοσήμου άλλων φόρων και εισφορών για τις ΔΟΥ Αττικής και Κυκλάδων

(Παράταση προθεσμιών απόδοσης τελών χαρτοσήμου άλλων φόρων και εισφορών για τις ΔΟΥ Αττικής και Κυκλάδων )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 19 Νοεμβρίου 1998
Αρ.Πρωτ.: 1129019/1510/Τ.&Ε.Φ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟ/ΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α-Β
ΠΟΛ.: 1291

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμιών απόδοσης τελών χαρτοσήμου άλλων φόρων και εισφορών για τις ΔΟΥ Αττικής Κυκλάδων.

Εχοντας υπόψη:

1. Τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 22 του Ν.2020/1992 (ΦΕΚ 34/Α').
2. Τις δυσχέρειες που δημιουργήθηκαν στους φορολογούμενους των ΔΟΥ Αττικής και Κυκλάδων για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων κατά την 18.11.1998, λόγω της Τακτικής ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των εργαζομένων στις ΔΟΥ αυτές.
3. Την υπ' αριθ. 1107147/1239/0006Α/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών.
4. Τη διαπίστωση ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Για τις ΔΟΥ των Νομών Αττικής και Κυκλάδων παρατείνουμε μέχρι 19.11.1998 τις προθεσμίες απόδοσης τελών χαρτοσήμου και άλλων φόρων και εισφορών που έληγαν κανονικά στις 18.11.1998.
Για τις προθεσμίες απόδοσης του ΦΜΥ και των συνεισπραττομένων μ' αυτόν επιβαρύνσεων στις ανωτέρω ΔΟΥ, ισχύουν τα οριζόμενα στην υπ' αριθ. 1128135/1995/Α0012/17.11.1998 απόφαση.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο