Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-02-2014 ]

Αρ. πρωτ.: Δ17γ/02/24/ΦΝ 439.6/17.2.2014 Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμωμένων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2014

(Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμωμένων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2014)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 17/2/2014
Αρ.Πρωτ. Δ17γ/02/24/ΦΝ 439.6

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ και ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΩΔ/ΣΗΣ (Δ17)
ΤΜΗΜΑ : γ'

Ταχ. Δ/νση : Χαρ. Τρικούπη 182
Ταχ. Κώδ. : 101 78 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Χρ. Καρλή
TELEFAX : 213 1523 572
Τηλέφωνο : 213 1523 557
E-mail : [email protected]

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4

ΘΕΜΑ: Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμωμένων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2014

Σας πληροφορούμε ότι για τον προσδιορισμό της προεκτιμώμενης αμοιβής μελετών και υπηρεσιών για το έτος 2014, ο συντελεστής (τκ) που αναφέρεται στο άρθρο ΓΕΝ.3 του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών, που εγκρίθηκε με την αριθμ. ΔΜΕΟ/α/0/1257/9-8-05 (ΦΕΚ Β΄ 1162 ) απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., έχει τιμή (τκ) = 1, 237.

1. Όπως αναφέρεται στο άρθρο ΓΕΝ.3 του ως άνω Κανονισμού, η τιμή αυτή «ορίζεται για κάθε έτος ως ο λόγος του επίσημου γενικού δείκτη καταναλωτή του Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους προς τον επίσημο δείκτη τιμών καταναλωτή του Δεκεμβρίου του έτους 2004»

Έτσι, αναλυτικά, με βάση το δελτίο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) και μετά την αναπροσαρμογή του Έτους Βάσης (2009 Δεκεμβ.= 101,78) ο γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή του Δεκεμβρίου 2004 αναμορφώθηκε σε 87,79 και ο αντίστοιχος δείκτης Δεκεμβρίου 2013 διαμορφώθηκε σε 108,62. Ως εκ τούτου η τιμή του συντελεστή (τκ), που προκύπτει ως ο λόγος 108,62/87,79 ισούται με 1,237.

2. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ.7 του άρθρου 4 του Ν.3316/05 οι προκηρύξεις που εγκρίνονται μετά τις 20-3-2014 λαμβάνουν υποχρεωτικά υπόψη την ως άνω αναπροσαρμογή των τιμών για τον προσδιορισμό της προεκτιμώμενης αμοιβής. Προκειμένου δηλαδή να υπολογιστεί η προεκτιμώμενη αμοιβή μιας μελέτης ή μιας υπηρεσίας, σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα πρέπει η αρμόδια υπηρεσία να εφαρμόσει πλέον τη νέα, την αναπροσαρμοσμένη τιμή του συντελεστή (τκ) δηλ. να θέτει όπου (τκ) =1,237.

Εννοείται ότι για τις προκηρύξεις που εγκρίνονται μέχρι και τις 20-3-2014 ο συντελεστής (τκ) εξακολουθεί να έχει την τιμή (τκ) = 1,259

3. Με βάση το άρθρο 14 του Π.Δ. 138/2009 (ΦΕΚ Α΄185) το οποίο ήδη ισχύει, σύμφωνα και με τη εκδοθείσα σχετική εγκύκλιο Ε35/2012 (ΑΔΑ: Β4Μ11-Υ2Ψ), αναπροσαρμόζονται αυτόματα τα όρια ισχύος των μελετητικών πτυχίων ανά τάξη και κατηγορία και για την αντίστοιχη χρονική περίοδο, δηλαδή από 21-3-2014 έως 20-3-2015. Προς διευκόλυνση των υπηρεσιών επισυνάπτεται στο τέλος της παρούσης σχετικός πίνακας.

4. Της εγκυκλίου αυτής να λάβουν γνώση όλοι οι αρμόδιοι υπάλληλοι για την πιστή εφαρμογή της.

Η εγκύκλιος αυτή να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.ggde.gr της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου YΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο