Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-02-2014 ]

Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Σ40/30/31.1.2014 Διευκρινίσεις για τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος γονέων με ανάπηρο τέκνο

(Διευκρινίσεις για τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος γονέων με ανάπηρο τέκνο)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα, 31/1/2014
Αριθ. Πρωτ. Σ40/30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)
Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215193
Πληροφορίες: Δημητρακοπούλου Π.
FAX: 2105230046
e-mail : [email protected]

ΓΕΝ. ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις για τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος γονέων με ανάπηρο τέκνο»

Σχετ.: α) εγκύκλιο 70/11, εγκύκλιο 23/12 και εγκύκλιο 44/12
β) Γενικά έγγραφα Δ/νσης Παροχών Σ40/88/16.3.2012 & Σ40/295/14.11.2012.

Με τα ανωτέρω σχετικά κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρ. 37 του ν.3996/2011, όπως αυτές ισχύουν από 5.8.2011 (άρθρ. 26 παρ. 8 ν. 4075/2012) σε αντικατάσταση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρ. 5 του ν.3232/2004 και δόθηκαν ερμηνευτικές οδηγίες.

Με το Σ40/295/14.11.2012 Γενικό έγγραφο διευκρινίστηκαν συγκεκριμένα θέματα σχετικά με την συνταξιοδότηση γονέων, συζύγων και αδελφών αναπήρων.

Ειδικότερα, στην παρ. Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ και στην σελίδα 5 εδ. α΄ του ανωτέρω εγγράφου, αναφέρεται ότι το δικαίωμα συνταξιοδότησης με την εν λόγω διάταξη σε περίπτωση λύσης του γάμου των γονέων με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, όταν το τέκνο είναι ανήλικο κατά την αίτηση συνταξιοδότησης, ασκείται από τον γονέα που έχει την επιμέλεια με αμετάκλητη δικαστική απόφαση και όχι κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των πρώην συζύγων συνεπεία συναινετικού διαζυγίου.

Με το παρόν, προς αποφυγή παρερμηνειών, διευκρινίζεται περαιτέρω ότι στις περιπτώσεις αυτές κατά τις οποίες ο γάμος έχει λυθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 1441 Α.Κ. (συναινετικό διαζύγιο), προκειμένου να κριθεί το δικαίωμα συνταξιοδότησης, με βάση τις εν λόγω διατάξεις, θα ζητείται η αμετάκλητη δικαστική απόφαση (της συναινετικής λύσης του γάμου), στην οποία θα πρέπει να εμπεριέχεται η επικύρωση της έγγραφης συμφωνίας των διαζευγμένων σχετικά με την επιμέλεια των τέκνων.

Συνεπώς, το δικαίωμα συνταξιοδότησης με τις εν λόγω διατάξεις μπορεί να ασκηθεί από τον γονέα που έχει την επιμέλεια του τέκνου, βάσει της έγγραφης συμφωνίας των διαζευγμένων στην περίπτωση συναινετικού διαζυγίου, η οποία εμπεριέχεται υποχρεωτικά στην δικαστική απόφαση (άρθρ.1441 Α.Κ.) συναινετικής λύσης του γάμου και αποτελεί εκτελεστό τίτλο.Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Χ. ΓΔΟΝΤΑΚΗ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο