Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-11-1998 ]

ΠΟΛ.1285/20.11.1998 Διευκρινίσεις σχετικά με την παροχή εκπαίδευσης, με τη μορφή επιμορφωτικών σεμιναρίων

(Διευκρινίσεις σχετικά με την παροχή εκπαίδευσης, με τη μορφή επιμορφωτικών σεμιναρίων)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 20/11/98
Αριθμ.Πρωτ.1130146/5709/26/Β0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ-ΤΜΗΜΑ Β'
ΤΜΗΜΑ Β'
ΠΟΛ.: 1285

ΘΕΜΑ : Διευκρινίσεις σχετικά με την παροχή εκπαίδευσης, με την μορφή επιμορφωτικών σεμιναρίων.

Με αφορμή σχετικά με το πιο πάνω θέμα ερωτήματα και για την ομοιόμορφη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων, σας διευκρινίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με την περ. ιγ' της παρ.1 του άρθρου 18 του Ν.1642/1986, απαλλάσσεται από το ΦΠΑ η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης γενικά και οι στενά συνδεόμενες μ' αυτή πράξεις παράδοσης αγαθών που παρέχονται από Δημόσια Εκπαιδευτήρια ή από άλλα πρόσωπα αναγνωρισμένα από την, κατά περίπτωση, αρμόδια αρχή.

Όπως έχει γίνει δεκτό, με την υπ' αριθ. 1131481/7043/ ΕΔΥΟ, στην απαλλαγή εμπίπτουν οι παρεχόμενες υπηρεσίες επαγγελματικής εκπαίδευσης, καθώς και η επιμόρφωση ή επανακατάρτιση.

Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 8 του Ν.1642/1986, αν ο υποκείμενος στο φόρο μεσολαβεί σε παροχή υπηρεσιών, ενεργώντας στο όνομά του, αλλά για λογαριασμό άλλων προσώπων, θεωρείται ότι λαμβάνει και παρέχει ο ίδιος τις υπηρεσίες αυτές.

Από το συνδυασμό των παραπάνω, στις απαλλακτικές διατάξεις εμπίπτουν όχι μόνο οι υπηρεσίες εκπαίδευσης που παρέχονται άμεσα από τον ίδιο τον οργανωτή του εκπαιδευτικού προγράμματος, αλλά εμπίπτουν επίσης και οι υπηρεσίες εκπαίδευσης που παρέχονται από τρίτο πρόσωπο Φυσικό ή Νομικό, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, όταν η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος ανατίθεται από τον οργανωτή στο τρίτο αυτό πρόσωπο, ανεξάρτητα αν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιδοτείται ή όχι από άλλο φορέα.

Για καλύτερη κατανόηση, παραθέτουμε το πιο κάτω παράδειγμα:

Η επιχείρηση Α' στέλνει για επιμόρφωση τους εργαζόμενους σ' αυτή στην οργανώτρια σεμιναρίων επιχείρηση Β'. Η επιχείρηση Β' εισπράττει από την επιχείρηση Α' αμοιβή για τις υπηρεσίες εκπαίδευσης, η οποία απαλλάσσεται από το ΦΠΑ.
Αν η επιχείρηση Β' αναθέσει περαιτέρω την υλοποίηση όλου του εκπαιδευτικού σεμιναρίου σε άλλη εταιρία Γ' και στην περίπτωση αυτή η υπηρεσία της εταιρίας Γ' προς την Β' απαλλάσσεται από το ΦΠΑ.

Διευκρινίζεται ότι οι επί μέρους εργασίες που αφορούν την οργάνωση του εκπαιδευτικού προγράμματος (π.χ. εξεύρεση αιθουσών διδασκαλίας, εξεύρεση καθηγητών κ.λπ.), υπάγονται στο ΦΠΑ με συντελεστή 18%, διότι οι υπηρεσίες αυτές δεν συνιστούν υπηρεσίες εκπαίδευσης.

Επίσης, υπενθυμίζεται ότι η αμοιβή που καταβάλλεται στους εισηγητές Φυσικά Πρόσωπα που διδάσκουν στα ανωτέρω σεμινάρια επιμόρφωσης, δεν υπόκειται σε ΦΠΑ, αλλά σε τέλος χαρτοσήμου 2% (πλέον εισφορά 20% υπέρ ΟΓΑ), επειδή μεταξύ των εισηγητών και των εργοδοτών τους θεωρείται ότι υπάρχει, κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 3, παρ. 2 του Ν.1642/1986, δεσμός εξάρτησης ως προς τη φύση και τον τρόπο της εργασίας τους.

Ύστερα από τα παραπάνω, με την έκδοση της παρούσας ΕΔΥΟ, παύει να ισχύει η ερμηνεία που δόθηκε με την υπ' αριθ. 1111900/8126/2090/ΠΟΛ.1263/12.12.1991 ΕΔΥΟ, σύμφωνα με την οποία υπαγόταν σε ΦΠΑ η ανάθεση υλοποίησης εκπαιδευτικών σεμιναρίων από τον οργανωτή σε τρίτο πρόσωπο.

Τέλος, σημειώνεται ότι φόρος που τυχόν έχει αναγραφεί σε εκδοθέντα στοιχεία καταβάλλεται στο Δημόσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. δ' της παρ. 1 και του τελευταίου εδαφίου της ίδιας παραγράφου του άρθρου 28 του Ν.1642/1986 και ότι ο φόρος που έχει καταβληθεί στο Δημόσιο δεν επιστρέφεται.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο