Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-11-1998 ]

ΠΟΛ.1283/10.11.1998 Κοινοποίηση της υπ αριθ. 1110087/3603/Β0011/25.9.1998 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών "Αναπροσαρμογή του ποσού της παρ. 2 του άρθρου 90 του Α.Ν.2039/1939"

(Κοινοποίηση της υπ αριθ. 1110087/3603/Β0011/25.9.1998 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών "Αναπροσαρμογή του ποσού της παρ. 2 του άρθρου 90 του Α.Ν.2039/1939" )

Κατηγορία: Φορολογία ΕισοδήματοςΚοινοποίηση της υπ' αριθ. 1110087/3603/Β0011/25.9.1998 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών "Αναπροσαρμογή του ποσού της παρ. 2 του άρθρου 90 του Α.Ν.2039/1939"
1129739/4286/Β0011/ΠΟΛ.1283/10.11.1998

Σας κοινοποιούμε την υπ' αριθ. 1110087/3603/Β0011/25.9.1998 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1092/Β'/20.11.1998 για ενημέρωσή σας.
Με την απόφαση αυτή το ποσό της παρ. 2 του άρθρου 90 του Α.Ν.2039/1939, άνω του οποίου ενεργείται δημοπρασία για την εκτέλεση έργων αναγκαίων για την εξυπηρέτηση ή λειτουργία κοινωφελούς σκοπού, που είχε αναπροσαρμοσθεί σε 2.000.000 δρχ. με την υπ' αριθ. 1045162/1270/Β0011/8.4.1994 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 301/Β'/21.4.1994), αυξήθηκε σε 5.000.000 δρχ.
 
Αναπροσαρμογή του ποσού της παρ. 2 του άρθρου 90 του Α.Ν.2039/1939 1110087/3603/Β0011/25.9.1998
Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 90 του Α.Ν.2039/1939.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4154/1961 περί τροποποίησης και συμπλήρωσης του Α.Ν.2039/1939 "περί τροποποίησης, συμπλήρωσης και κωδικοποίησης των νόμων περί εκκαθάρισης και διοίκησης των εις το Κράτος και υπέρ κοινωφελών σκοπών καταλειπομένων κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών".

3. Την υπ' αριθ. 1045162/1270/Β0011/8.4.1994 (ΦΕΚ 301/Β') απόφαση του Υπουργού Οικονομικών "Αναπροσαρμογή του ποσού της παρ. 2 του άρθρου 90 του Α.Ν.2039/1939".

4. Τη μεταβολή των οικονομικών συνθηκών από τότε που εκδόθηκε η παραπάνω Υπουργική Απόφαση.

5. Την από 21.9.1998 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εθνικών Κληροδοτημάτων.

6. Την υπ' αριθ. 1002298/33/Α006/8.1.1997 (ΦΕΚ 19/Β'/1997) απόφαση του Υφυπουργού των Οικονομικών "Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και της εξουσίας να υπογράφουν "με εντολή Υπουργού" στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών και στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής και
Συστημάτων του ιδίου Υπουργείου...".
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Αναπροσαρμόζουμε το ποσό της παρ. 2 του άρθρου 90 του Α.Ν.2039/1939 από 2.000.000 δρχ. σε 5.000.000 δρχ.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο