Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-11-1998 ]

ΠΟΛ.1274/9.11.1998 Συντελεστής ΦΠΑ στην παροχή υπηρεσιών σφαγής ζώων και πτηνών

(Συντελεστής ΦΠΑ στην παροχή υπηρεσιών σφαγής ζώων και πτηνών)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 9 Νοεμβρίου 1998
Αρ.πρωτ.1124237/5710/5/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Β
ΠΟΛ.1274

ΘΕΜΑ : Συντελεστής Φ.Π.Α. στην παροχή υπηρεσιών σφαγής ζώων και πτηνών

Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας, αναφορικά με το ανωτέρω θέμα και προς άρση κάθε αμφισβήτησης που τυχόν δημιουργείται στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται εφαρμογή στις υπηρεσίες σφαγής του συντελεστή ΦΠΑ της παράδοσης κρέατος, σας υπενθυμίζουμε τα ακόλουθα.

1. Με την υπ' αριθ. 1131481/7043/0014/ ΕΔΥΟ διευκρινίστηκε ότι η απλή επεξεργασία, διασκευή ή μετασκευή αγαθών, μεταξύ των οποίων και η σφαγή ζώων κ.λπ., δεν περιλαμβάνονται στις εργασίες που ορίζονται στην περ. β' της παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν.1642/1986, οι οποίες, σύμφωνα με την ίδια διάταξη, λογίζονταν ως παράδοση αγαθού (εργασίες φασόν).

2. Εξάλλου, με την υπ' αριθ. 1051009/2119/669/0014/ ΕΔΥΟ επισημαίνεται ότι έπειτα από την κατάργηση, με το άρθρο 12 του Ν.2386/1996 (ΦΕΚ 43/Α'), της προαναφερόμενης διάταξης νόμου, οι εργασίες φασόν έπαυσαν από 1.1.1996 και εφεξής να θεωρούνται παράδοση αγαθού και, σύμφωνα με τη νέα διάταξη, που τέθηκε με το ίδιο άρθρο στην παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν.1642/1986 (περ. ε'), θεωρούνται πλέον, σε κάθε περίπτωση, ως παροχή υπηρεσίας.

3. Επομένως, η σφαγή ζώων και πτηνών που πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις σφαγείων ή άλλα πρόσωπα για λογαριασμό τρίτων, αποτελεί, από της ενάρξεως εφαρμογής του Ν.2093/1992, φορολογητέα παροχή υπηρεσιών, η οποία υπάγεται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ, δεδομένου ότι οι υπηρεσίες σφαγής δεν περιλαμβάνονται στο Κεφάλαιο Β' του Παραρτήματος ΙΙΙ του Ν.1642/1986, όπως ισχύει.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο