Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-01-2014 ]

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 9/21.1.2014 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθ. 21 του ν. 4224/2013, σύμφωνα με τις οποίες ο χρόνος που έχει διανυθεί στην εισοδηματική ενίσχυση του άρθ. 13 του ν. 3460/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 11 του ν. 3660/2008, του άρθ. 23 του ν. 3526/2007, καθώς και του άρθ. 75 του ν. 3746/2009, δεν συνυπολογίζεται στο κατά περίπτωση τιθέμενο ανώτατο όριο αναγνωριστέου πλασματικού χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 40 του ν. 3996/2011

(Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθ. 21 του ν. 4224/2013, σύμφωνα με τις οποίες ο χρόνος που έχει διανυθεί στην εισοδηματική ενίσχυση του άρθ. 13 του ν. 3460/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 11 του ν. 3660/2008, του άρθ. 23 του ν. 3526/2007, καθώς και του άρθ. 75 του ν. 3746/2009, δεν συνυπολογίζεται στο κατά περίπτωση τιθέμενο ανώτατο όριο αναγνωριστέου πλασματικού χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 40 του ν. 3996/2011)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2014
Αριθ. Πρωτ. Σ40/16

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)
Πληροφορίες: Π. Δάβου
Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189
FAX: 2105230046
e-mail : [email protected]

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 9

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθ. 21 του ν. 4224/2013, σύμφωνα με τις οποίες ο χρόνος που έχει διανυθεί στην εισοδηματική ενίσχυση του άρθ. 13 του ν. 3460/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 11 του ν. 3660/2008, του άρθ. 23 του ν. 3526/2007, καθώς και του άρθ. 75 του ν. 3746/2009, δεν συνυπολογίζεται στο κατά περίπτωση τιθέμενο ανώτατο όριο αναγνωριστέου πλασματικού χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 40 του ν. 3996/2011

Σχετ: α) Τα με αρ. πρωτ. Σ40/303/26.11.2012 & Σ40/59/11.3.2013 Γενικά Έγγραφα.
β) Το με αρ. πρωτ. Φ.80000/115/1/9.1.2014 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθ. 21 του ν. 4224/2013 (ΦΕΚ. 288/τ. Α΄/31.12.2013), «Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με τις οποίες ο χρόνος που έχει διανυθεί στην εισοδηματική ενίσχυση του άρθ. 13 του ν. 3460/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 11 του ν. 3660/2008, του άρθ. 23 του ν. 3526/2007, καθώς και του άρθ. 75 του ν. 3746/2009, είναι χρόνος πραγματικής εργασίας και λαμβάνεται υπόψη για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων λήψης πλήρους ή μειωμένης σύνταξης, χωρίς να συνυπολογίζεται στο κατά περίπτωση τιθέμενο ανώτατο όριο αναγνωριστέου πλασματικού χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 40 του ν. 3996/2011.

Κατόπιν των ανωτέρω, τροποποιούμε τις οδηγίες του με αρ. πρωτ. Σ40/59/11.3.2013 Γενικού Εγγράφου και σας επισημαίνουμε ότι κατά τη διαδικασία ελέγχου για τον προσδιορισμό του ανωτάτου ορίου αναγνωριστέου πλασματικού χρόνου δεν θα συνυπολογίζετε το χρόνο που έχει διανυθεί στις εισοδηματικές ενισχύσεις του άρθ. 13 του ν. 3460/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 11 του ν. 3660/2008 (Κλωστοϋφαντουργικές Επιχειρήσεις Νάουσας) του άρθ. 23 του ν. 3526/2007 (Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων Α.Ε.), καθώς και του άρθ. 75 του ν. 3746/2009 (Κλωστήρια Πρεβέζης Α.Ε.).

Περιπτώσεις που έχουν κριθεί διαφορετικά και έχουν απορριφθεί θα επανεξεταστούν μετά από την υποβολή αίτησης – όχλησης από τους ενδιαφερόμενους και τα οικονομικά αποτελέσματα θα ανατρέξουν στην υποβολή της αρχικής αίτησης για συνταξιοδότηση.

Κατά τον ίδιο τρόπο θα αντιμετωπιστούν και περιπτώσεις στις οποίες έχει απορριφθεί το αίτημα για προσωρινή σύνταξη, η οποία θα πρέπει να χορηγηθεί στους ενδιαφερόμενους από την αρχική ημερομηνία που υποβλήθηκε το αίτημα αυτό, εφόσον βέβαια έχει προηγηθεί η έκδοση των σχετικών αποφάσεων αναγνώρισης των πλασματικών χρόνων.Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο