Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-01-2014 ]

Αριθ. πρωτ.: 1833/20.1.2014 Αρμοδιότητες και καθήκοντα των επίτιμων προξενείων αναφορικά με την προετοιμασία και διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ψηφοφορία στο εξωτερικό) τον Μάιο 2014

(Αρμοδιότητες και καθήκοντα των επίτιμων προξενείων αναφορικά με την προετοιμασία και διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ψηφοφορία στο εξωτερικό) τον Μάιο 2014)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα 20 Ιανουαρίου 2014
Αριθ. πρωτ: 1833

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2
Ταχ. Κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Ε. Παπαδιαμαντοπούλου
Τηλέφωνο: 2131361142
Φαξ: 210 3741129
e-mail: [email protected]

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΘΕΜΑ: Αρμοδιότητες και καθήκοντα των επίτιμων προξενείων αναφορικά με την προετοιμασία και διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ψηφοφορία στο εξωτερικό) τον Μάιο 2014.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν.1427/1984, οι Έλληνες πολίτες που διαμένουν σε κράτος - μέλος της Ε.Ε. και επιθυμούν να ψηφίσουν στον τόπο διαμονής τους, οφείλουν να υποβάλλουν σχετική αίτηση – δήλωση στην πρεσβευτική ή προξενική αρχή, στην περιφέρεια της οποίας, προτίθενται να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Δεδομένου ότι, δεν γίνεται καμία διάκριση μεταξύ έμμισθων και επίτιμων προξενικών αρχών, τεκμαίρεται ότι και τα επίτιμα προξενεία υποχρεούνται να διευκολύνουν τους Έλληνες εκλογείς που διαμένουν στην περιφέρειά τους για την υποβολή της ανωτέρω αίτησης.

Υπενθυμίζουμε ότι, οι αιτήσεις συμπληρώνονται μέσω του διαδικτύου (www.ypes.gr) από την οικεία διπλωματική αρχή και εκτυπώνονται εις τριπλούν. Το ένα αντίγραφο παραδίδεται στον εκλογέα, το δεύτερο τηρείται στο αρχείο της προξενικής αρχής και το τρίτο αποστέλλεται στο ΥΠ.ΕΣ. Όταν όμως, οι αιτήσεις συμπληρώνονται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο (στην οικία, στο χώρο εργασίας κ.λ.π.), θα πρέπει να εκτυπωθούν και να υποβληθούν οπωσδήποτε στο κατάστημα του οικείου επίτιμου προξενείου προκειμένου να πρωτοκολληθούν.

Οι πρωτοκολλημένες αιτήσεις - δηλώσεις, θα διαβιβαστούν στη συνέχεια προς την οικεία έμμισθη αρχή, η οποία και θα τις αποστείλει αρμοδίως στην Υπηρεσία μας. Διευκρινίζουμε ότι, στις περιπτώσεις που συσταθούν εκλογικά τμήματα σε χώρους ευθύνης των επίτιμων προξενείων, οφείλουν οι πλησιέστερες έμμισθες αρχές να μεριμνήσουν με ευθύνη τους για τη στελέχωση των τμημάτων αυτών, καθώς και για τη διάθεση έμμισθων υπαλλήλων.

Τέλος, παρακαλούμε για τη διαρκή ενημέρωση των επίτιμων προξενείων (όσων δύνανται να ανταποκριθούν στις ανωτέρω υποχρεώσεις) για όλες τις ενέργειες της Υπηρεσίας μας (εγκύκλιό μας αριθ. 21/44696/07.11.2013, ΥΑ 1829/20.1.2014 και 1830/20.1.2014).Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ


 Ετικέτες:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο