Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-01-2014 ]

Αριθ. πρωτ.: 1830/20.1.2014 Κοινοποίηση απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία καθορίζονται το περιεχόμενο, η προθεσμία και ο τρόπος υποβολής της αίτησης - δήλωσης των Ελλήνων εκλογέων του εξωτερικού για τη συμμετοχή τους στις προσεχείς εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου 2014

(Κοινοποίηση απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία καθορίζονται το περιεχόμενο, η προθεσμία και ο τρόπος υποβολής της αίτησης - δήλωσης των Ελλήνων εκλογέων του εξωτερικού για τη συμμετοχή τους στις προσεχείς εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου 2014)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα 20 Ιανουαρίου 2014
Αριθ. Πρωτ.: 1830

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
TMHMA ΕΚΛΟΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2
Ταχ. Κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Ε. Κουτούκη
Τηλέφωνο: 213 1361132
Φαξ: 210 3741140
e-mail: [email protected]

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία καθορίζονται το περιεχόμενο, η προθεσμία και ο τρόπος υποβολής της αίτησης - δήλωσης των Ελλήνων εκλογέων του εξωτερικού για τη συμμετοχή τους στις προσεχείς εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου 2014»

1. Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.2 του ν.1427/1984 εκδόθηκε η αριθ.1829/20.1.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία καθορίζονται το περιεχόμενο, η προθεσμία και ο τρόπος υποβολής της αίτησης - δήλωσης των Ελλήνων εκλογέων που διαμένουν μόνιμα ή θα βρίσκονται την ημέρα των ευρωεκλογών του Μαΐου 2014 στα λοιπά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στο έδαφος των χωρών αυτών.

Ως εκ τούτου, παρακαλείται η Δ/νση Ε3 ΔΙΔΔΥ για την κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης στις διπλωματικές μας αρχές στα κράτη μέλη της Ε.Ε., αλλά και σε άλλες όμορες προς αυτά χώρες στις οποίες διαμένουν Έλληνες πολίτες (π.χ Ελβετία, Νορβηγία κ.λ.π.), δεδομένου ότι και οι εκλογείς αυτοί έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στην ψηφοφορία. Για το σκοπό αυτό, οι εκλογείς αυτοί (κάτοικοι όμορων χωρών), εγγράφονται στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους της πλησιέστερης, προς τον τόπο της διαμονής τους, ελληνικής
πρεσβευτικής ή προξενικής αρχής σε κράτος-μέλος της Ε.Ε. και ψηφίζουν σε εκλογικά τμήματα που θα συσταθούν στην περιφέρεια της ίδιας αυτής αρχής.

2. Περαιτέρω διευκρινίζεται ότι, οι εκλογείς του εξωτερικού που θα έχουν ήδη συμπεριληφθεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους κατόπιν δήλωσής τους και που ενδεχομένως θα βρίσκονται στην Ελλάδα την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών (25 Μαΐου 2014) για οποιοδήποτε λόγο, δεν στερούνται το δικαίωμα να ψηφίσουν στην Ελλάδα, στο δήμο της βασικής τους εγγραφής, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι δεν θα έχουν ψηφίσει και στη χώρα διαμονής τους την προηγουμένη (δηλ. στις 24.5.2014, ημέρα ψηφοφορίας στο εξωτερικό).

Τυχόν τέτοια ενέργεια, μη επιτρεπτή βάσει του εθνικού δικαίου και του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνιστά σοβαρό ποινικό αδίκημα επισύροντας ποινικές και άλλες κυρώσεις.

3. Αναφορικά με τη διαδικασία αποστολής των αιτήσεων – δηλώσεων, από τις πρεσβευτικές και προξενικές αρχές απευθείας στο ΥΠ.ΕΣ, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

α. Προκειμένου να επισπευσθεί η διαδικασία κατάρτισης των ειδικών εκλογικών καταλόγων, κρίνεται αναγκαία η αποστολή των αιτήσεων σε τέσσερις (4) φάσεις: η πρώτη αποστολή θα πραγματοποιηθεί στις 14 Φεβρουαρίου 2014, η δεύτερη στις 28 Φεβρουαρίου 2014, η τρίτη στις 14 Μαρτίου 2014 και η τελευταία αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας, δηλαδή την 31η Μαρτίου 2014.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επισημαίνεται ότι, οι προξενικές αρχές που δέχονται μεγάλο αριθμό αιτήσεων, θα πρέπει να τις αποστέλλουν στο ΥΠ.ΕΣ. σε χρόνο προγενέστερο της λήξης των ανωτέρω προθεσμιών.

β. Οι αιτήσεις θα στέλνονται αεροπορικώς με ειδικούς φακέλους, με παραλήπτη το ΥΠ.ΕΣ. (Δ/νση Εκλογών) και θα φέρουν ειδικά χαρακτηριστικά και αύξοντα αριθμό, π.χ. φάκελος Νο1 Ευρωεκλογές 2014 – Αιτήσεις, ώστε να αποφευχθεί τυχόν σύγχυση με διπλωματικούς φακέλους (σάκους) του Υπουργείου Εξωτερικών.

γ. Για κάθε αποστολή των ειδικών φακέλων, η οικεία αρχή θα ενημερώνει την Υπηρεσία μας στα FAX 213 1361140 ή 213 1361129 (ή στο e-mail: [email protected]) καθώς και το Υπουργείο Εξωτερικών, για τα ειδικότερα στοιχεία της αποστολής, δηλαδή:

- Την αεροπορική εταιρεία
- Τον αριθμό και την ημέρα της πτήσης.
- Τον αύξοντα αριθμό φακέλου (π.χ. φάκελος Νο 1 ή Νο 2 κ.ο.κ.)
- Το συνολικό αριθμό των αποστελλομένων αιτήσεων.
- Τον αριθμό των συνοδευτικών φορτωτικών εγγράφων.

Τέλος, λόγω της ανάγκης για άμεση διεκπεραίωση των εκλογικών θεμάτων εντός των προβλεπόμενων από την εκλογική νομοθεσία προθεσμιών, παρακαλούνται οι πρεσβευτικές και προξενικές αρχές της χώρας στα κ-μ της Ε.Ε. να μας γνωρίσουν τα εξής στοιχεία επικοινωνίας:

- Ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο Προϊσταμένων
- Ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο αρμόδιων υπαλλήλων
- Ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνα, fax και e-mail

Για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινήσεις παραμένουμε στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο