Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-11-1998 ]

ΠΟΛ.1275/9.11.1998 Φορολογική μεταχείριση επιδομάτων διαχειριστικών λαθών που καταβάλλονται σε υπαλλήλους επιχειρήσεων

(Φορολογική μεταχείριση επιδομάτων διαχειριστικών λαθών που καταβάλλονται σε υπαλλήλους επιχειρήσεων )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 1998
Αρ. Πρωτ. :1113450/1805/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΆ
ΠΟΛ.: 1275

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση επιδομάτων διαχειριστικών λαθών που καταβάλλονται σε υπαλλήλους επιχειρήσεων.

Με αφορμή ερωτήματα που μας έχουν υποβληθεί, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α' της παρ. 3 του άρθρου 40 του Ν.Δ.3323/1955, όπως ίσχυαν πριν την αντικατάστασή τους από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν.2065/1992, δεν θεωρείτο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και δεν υπόκειτο σε φόρο η αποζημίωση, η παρεχόμενη κατ' αποκοπήν έναντι δαπανών αναληφθείσας υπηρεσίας.

2. Με το υπ' αριθ. Μ.519/11.2.1971 έγγραφό μας είχε γίνει δεκτό από τη Διοίκηση ότι, εφόσον με την καταβολή ταμειακού επιδόματος ή επιδόματος διαχειριστικών λαθών, επιδιώκεται η κάλυψη των τυχόν λαθών του διαχειριστή
ταμείου κατά τη διαχείριση της περιουσίας του εργοδότη, το επίδομα αυτό δεν υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος.

3. Μετά την αντικατάσταση της πιο πάνω διάταξης και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 45 του Ν.2238/1994, εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες είναι, μεταξύ άλλων, αυτό που προκύπτει κάθε οικονομικό έτος από μισθούς, ημερομίσθια, επιχορηγήσεις, επιδόματα και γενικά από κάθε παροχή που καταβάλλεται περιοδικά για παρούσα ή προηγούμενη υπηρεσία ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία από μισθωτούς γενικά.

4. Κατά την έννοια των παραπάνω, κάθε παροχή (ανεξάρτητα από την ονομασία της) που δίνεται από τους εργοδότες στους μισθωτούς, θεωρείται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και υπάγεται στη φορολογία, ανεξάρτητα εάν αποτελεί οργανικό μισθό ή όχι, εφόσον βέβαια δεν απαλλάσσεται με ρητή διάταξη του νόμου που το
χορήγησε ή δεν εμπίπτει στις εξαιρέσεις που θεσπίζονται από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 6 και της παρ. 4 του άρθρου 45 του Ν.2238/1994.

5. Με την υπ' αριθ. 1078/1985 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ, που έγινε δεκτή από τον Υπουργό Οικονομικών και κοινοποιήθηκε με την υπ' αριθ. Ε.3356/ΠΟΛ.98/12.3.1986 διαταγή μας, το επίδομα διαχειριστικών λαθών που παρέχεται στους υπαλλήλους του Ελεγκτικού Κλάδου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους υπάγεται στη φορολογία
εισοδήματος.

6. Υστερα από τα παραπάνω, το επίδομα διαχειριστικών λαθών ή ταμείου που παρέχεται σε υπαλλήλους Τραπεζών, επιχειρήσεων γενικά κ.λπ., δεδομένου ότι από καμία διάταξη νόμου δεν προβλέπεται απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος του επιδόματος αυτού, προκύπτει ότι αυτό υπάγεται στη φορολογία εισοδήματος και φορολογείται με τις γενικές διατάξεις του Ν.2238/1994.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο