Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-01-2014 ]

Αριθμ. ΔΠΕΙΣΑ 1004480 ΕΞ 9.1.2014 Eίσπραξη εσόδων υπέρ Τρίτων από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.)

(Eίσπραξη εσόδων υπέρ Τρίτων από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.))

Κατηγορία: Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων - Ρυθμίσεις οφειλών

Αθήνα, 9 Ιανουαρίου 2014
Αρ.πρωτ. ΔΠΕΙΣΑ 1004480 ΕΞ 2013

(ΦΕΚ Β' 67/17-01-2014)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ.ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 20
Ταχ. Κωδ. : 106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Κορδάτου Έλενα
Τηλέφωνο : 210 3605159
FAX    : 210 3390470
 
ΘΕΜΑ: Είσπραξη εσόδων υπέρ Τρίτων από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.)

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) Tις διατάξεις της παραγρ. 4 του άρθρου 106 Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄/1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».

2) Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων».

3) Την YΠOIK 07927 ΕΞ (ΦΕΚ 2574 τ.Β΄/24.09.2012) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών.

4) Την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β΄ 130 και 372) υπουργική απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την αρ. Δ6Α 1125239 ΕΞ 2013/8.8.2013 (Β΄2003) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

5) To έγγραφο με αριθμ. 188162/18−12−2012 του ETAA−ΤΥΔΕ (Τομέας Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών).

6) Το έγγραφο με αριθμ. 23/21−1−2013 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων.

7) Το έγγραφο με αριθμ. 37/7−12−2012 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου.

8) Το έγγραφο με αριθμ. 184/12−2−2013 της Ιεράς Μητρόπολης Πειραιώς.

9) Το έγγραφο με αριθμ. Δ11 1178848 της Δ/νσης Εθν. Κληροδοτημάτων.

10) Το έγγραφο με αριθμ. 2926/1−11−2013 της Δ.Ε.Υ.Α. Λουτρακίου − Αγ. Θεοδώρων.

11) Το έγγραφο με αριθμ. 2161/30−10−2013 της Δ.Ε.Υ.Α. Κορίνθου.

12) Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό,

αποφασίζουμε:

1) Αναθέτουμε στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες την είσπραξη των εσόδων:

α) Του ETAA−ΤΥΔΕ (Τομέας Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών)

β) Του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων

γ) Του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου

δ) Της Ιεράς Μητρόπολης Πειραιώς

ε) Του Κληροδοτήματος Παν. Κουλούκη

στ) Της Δ.Ε.Υ.Α. Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων

ζ) Της Δ.Ε.Υ.Α. Κορίνθου

2) Από το ποσό που εισπράττεται υπέρ των ανωτέρω παρακρατείται ως δαπάνη βεβαίωσης και είσπραξης ποσοστό 10%.

Κατ’ εξαίρεση κρατήσεις υπέρ Ασφαλιστικών Οργανισμών από την εξόφληση μισθών και κάθε άλλης αποζημίωσης, όπως και αποδιδόμενες τοκοχρεωλυτικές δόσεις για απόσβεση δανείων μισθωτών δεν λαμβάνονται υπόψη στο ποσοστό συμμετοχής.

3) Τα ποσά που παρακρατούνται θα αποδίδονται στον Κ.Α.Ε. 3413 του Κρατικού Προϋπολογισμού.

4) Από την έναρξη εφαρμογής της παρούσης παύει να ισχύει κάθε προγενέστερη όμοια απόφαση που αφορά το Λιμενικό Ταμείο Νομού Κορινθίας και το Λιμενικό Ταμείο Σκοπέλου.

5) Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.Ακριβές αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
Χάρης Θεοχάρης


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο